LOPERAMID WZF POLFA tbl 2 mg 2x15 ks (30 ks)

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LOPERAMID WZF POLFA
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0094/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
27627
Názov produktu podľa ŠÚKL
LOPERAMID WZF POLFA tbl 30(2x15)x2 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje loperamídiumchlorid, ktorý je účinný proti hnačke.

Liek sa používa:

  • na liečbu príznakov akútnej (náhlej) hnačky a chronickej (dlhotrvajúcej) hnačky,
  • na zníženie množstva a objemu stolice a zvýšenie konzistencie stolice u pacientov s ileostómiou (umelý vývod tenkého čreva).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom mladším ako 6 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti vo veku 6 rokov a staršie

Akútna hnačka:
Úvodná dávka sú 2 tablety (4 mg) pre dospelých a 1 tableta (2 mg) pre deti, potom nasleduje 1 tableta (2 mg) po každej riedkej stolici.

Chronická hnačka:
Úvodná dávka sú 2 tablety (4 mg) denne pre dospelých a 1 tableta (2 mg) denne pre deti. Táto úvodná dávka sa má upravovať až do dosiahnutia 1-2 normálnych stolíc za deň. To sa obvykle dosiahne užívaním udržiavacej dávky 1–6 tabliet (2-12 mg) denne.

Maximálna dávka pri akútnej a chronickej hnačke je 8 tabliet (16 mg) denne pre dospelých, u detí sa dávka lieku musí prispôsobiť telesnej hmotnosti (3 tablety/20 kg/deň).

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy v celku, zapíjajú sa tekutinou. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva.

Upozornenie

Liečba hnačky týmto liekom je len symptomatická. Vždy, keď je možné diagnostikovať etiológiu, sa má v prípade potreby začať s príslušnou špecifickou liečbou.
Užívanie lieku počas tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.
Liek je kontraindikovaný u detí do 6 rokov.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť pri užívaní lieku.
Liek je kontraindikovaný, ak je prítomná krv v stolici alebo je prítomná vysoká horúčka.
Pri zápche, abdominálnej dystenzii alebo rozvoji ilea sa musí liečba ihneď ukončiť.
Pri vedení vozidla alebo obsluhe strojov je potrebná opatrnosť. Na začiatku liečby sa môžu vyskytnúť únava, závraty alebo ospanlivosť.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď prestaňte užívať liek a vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytnú nasledovné príznaky. Ide o vedľajšie účinky vyžadujúce okamžitú liečbu a môžu sa prejavovať ako:
náhly opuch tváre, pier alebo ... viac >

Účinné látky

loperamidiumchlorid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36