Mohlo by vás zaujímať

Lactecon
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
80/0295/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93328
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lactecon sol por 1x500 ml (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
SOL POR - Perorálny roztok
Cena: od 6,78 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje laxatívum (preháňadlo), ktoré sa nazýva laktulóza. Viazaním vody do hrubého čreva zmäkčuje stolicu a uľahčuje vyprázdňovanie. Nevstrebáva sa do tela.

Liek sa používa:

  • na liečbu zápchy (nepravidelná, tvrdá a suchá stolica)
  • na liečbu hepatálnej encefalopatie (ochorenie pečene spôsobujúce zmätenosť, tras, znížený stupeň vedomia, vrátane kómy).

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

5 ml laktulózového perorálneho roztoku obsahuje 3,335 g laktulózy. Dávkovanie má byť prispôsobené individuálnej potrebe pacienta.

Zápcha

Liek môže byť podaný ako jednorazová denná dávka alebo v 2 rozdelených dávkach.

Po niekoľkých dňoch sa má začiatočná dávka upraviť na udržiavaciu dávku na základe klinickej odpovede.

Účinok liečby sa môže objaviť až po niekoľkých (2-3) dňoch užívania lieku.

Dospelí a deti staršie ako 15 rokov (vrátane) 
Začiatočná denná dávka: 15-45 ml
Udržiavacia denná dávka: 15-30 ml

Deti vo veku 7-14 rokov
Začiatočná denná dávka: 15 ml
Udržiavacia denná dávka: 10-15 ml

Deti vo veku 1-6 rokov
Začiatočná denná dávka: 5-10 ml

Udržiavacia denná dávka: 5-10 ml

Dojčatá do 1 roka
Začiatočná denná dávka: 2,5-5 ml

Udržiavacia denná dávka: do 5 ml

Hepatálna encefalopatia
Dospelí
Začiatočná dávka: 30-45 ml 3-4x denne.
Dávka sa má neskôr upraviť na udržiavaciu dávku na vyvolanie 2-3 mäkkých stolíc denne.

Dlhodobé používanie lieku sa neodporúča, okrem prípadu, že sa liek používa pod lekárskym dohľadom. Ak sa do niekoľkých dní nebude pacient cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Perorálny roztok laktulózy môže byť podávaný riedený alebo neriedený, je potrebné použiť pribalenú odmerku.
Jednotlivá dávka laktulózy sa má prehltnúť naraz a nemá sa dlhší čas držať v ústach.
Dávky lieku sa užívajú každý deň v rovnakom čase.
Liek sa podáva nezávisle od jedla.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia. 
Liek sa u detí má podávať vo výnimočných prípadoch a pod lekárskym dohľadom.
Bezpečnosť a účinnosť u detí 
a dospievajúcich do 18 rokov s hepatálnou encefalopatiou nebola stanovená.
Dávky, používané na liečbu hepatálnej encefalopatie je potrebné vziať do úvahy pri liečbe diabetikov. M
ôže byť potrebná úprava dávkovania antidiabetického lieku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s galaktozémiou.
Liek môže narušiť normálny vyprázdňovací reflex.
Počas liečby sa odporúča piť dostatočné množstvo tekutín.
Liek obsahuje laktózu, galaktózu a fruktózu.

Liek má byť podávaný s opatrnosťou pacientom s intoleranciou laktózy.
Liek obsahuje siričitany pochádzajúce z procesu výroby. 
Neuchovávať v chladničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Lactecon môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní Lacteconu sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Veľmi časté(môžupostihovať viac ako 1 z 10 osôb)
hnačka
Časté (môžupostihovať menej ako 1 z 10 osôb)
plynatosť (vetry) nauzea ... viac >

Účinné látky

laktulóza

Indikačná skupina

80 - Hepatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36