L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie tbl (blis.Al/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,25 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,93 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 0,32 € (0,0 %) 2,93 € (0,0 %)
06/23 0,32 € (0,0 %) 2,93 € (0,0 %)
05/23 0,32 € (0,0 %) 2,93 € (0,0 %)
04/23 0,32 € 2,93 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie
2
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0140/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15394
Názov produktu podľa ŠÚKL
L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie tbl 100x100 µg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo levotyroxín, hormón štítnej žľazy. Má rovnaké účinky ako hormón vytvorený v štítnej žľaze prirodzenou cestou. Liek nahrádza chýbajúci hormón štítnej žľazy a/alebo zmierňuje jej poškodenie. 

Používa sa:

 • na nahradenie (substitúciu) hormónov pri všetkých formách zníženej funkcie štítnej žľazy,
 • na prevenciu opätovného vzniku strumy (zväčšenia štítnej žľazy) po jej operácii pri normálnej funkcii štítnej žľazy,
 • na liečbu nezhubnej strumy pri normálnej funkcii štítnej žľazy,
 • na sprievodnú liečbu pri liečení zvýšenej funkcie štítnej žľazy inhibítormi (látky utlmujúce štítnu žľazu) štítnej žľazy po dosiahnutí stavu normálnej látkovej premeny,
 • pri liečbe zhubných nádorov štítnej žľazy, najmä po ich operácii, na potlačenie rastu nového nádoru a doplnenie chýbajúceho hormónu štítnej žľazy,
 • na vyšetrenie funkcie štítnej žľazy (supresný test).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Denná dávka sa stanoví u každého pacienta individuálne na základe výsledkov jeho laboratórnych a klinických vyšetrení.

Odporúčané dávkovanie:

 • Hypotyreóza u dospievajúcich a dospelých (zvyšovanie po 25 – 50 µg každý 2. až 4. týždeň): inicálne 25 – 50 µg/deň, pokračovanie 100 – 200 µg/deň, terapia zvyčajne celoživotná
 • Profylaxia rekurentnej strumy: 75 - 200 µg/deň, terapia trvá niekoľko mesiacov alebo rokov až po celý život
 • Benígna struma s eutyreoidnou funkciou: 75 - 200 µg/deň, terapia trvá 6 mesiacov až 2 roky
 • Terapia po tyreoidektómii v dôsledku malígneho ochorenia: 150 – 300 µg/deň, terapia zvyčajne celoživotná
 • Supresia thyreoidey kvôli scintigramu: 200 µg / deň (po dobu 14 dní pred scintigrafiou)

Starší ľudia
U starších pacientov je potrebné brať do úvahy individuálne prípady, napr. ochorenia srdca, a tomu prispôsobiť dávkovanie levotyroxínu sodného s pravidelnými kontrolami hladín TSH.

Pediatrická populácia 

Novorodenci
Začiatočná dávka je 10 - 15 µg na kg telesnej hmotnosti (maximálne 50 µg) 1x denne. Je možné ju upraviť postupne po 5 µg/kg každé 2 týždne alebo podľa potreby.
Udržiavacia dávka je 20 - 50 µg/deň.

Dojčatá alebo deti od 1 mesiaca do 2 rokov
Začiatočná dávka je 5 µg na kg telesnej hmotnosti (maximálne 50 µg) 1x denne. Je možné ju upraviť postupne po 10 – 25 µg denne každé 2 až 4 týždne.
Udržiavacia dávka je 25 - 75 µg/deň.

Deti od 2 do 12 rokov
Začiatočná dávka pre je 50 µg 1x denne, je možné ju postupne upravovať po 25 µg denne každé 2 - 4 týždne, až kým sa metabolizmus normalizuje.
Udržiavacia dávka je 75 - 100 µg/deň.

Spôsob použitia

Celá denná dávka sa nerozhryzená prehltne naraz, a to ráno nalačno najmenej 30 minút pred raňajkami a zapije sa dostatočným množstvom vody
Deťom sa podáva celá denná dávka najmenej ½ hodiny pred 1. jedlom daného dňa. Pre deti je možné nechať rozpadnúť tabletu v malom množstve vody (10 - 15 ml) a podať túto suspenziu s ďalšou tekutinou (5 - 10 ml), suspenzia musí byť vždy čerstvo pripravená.

Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky. Tableta sa položí na tvrdý povrch, deliacou ryhou smerom hore. Potom sa zatlačí na tabletu prstom a získajú sa 2 oddelené polovice tablety.

Upozornenie

Od februára 2023 sú postupne k dispozícii lieky s novým zložením pomocných látok, čo je odlíšené vizuálnou zmenou balenia. Odporúča sa dôkladné sledovanie pacientov, ktorí prechádzajú na tablety s novým zložením, pretože prechod môže spôsobiť nerovnováhu vo funkcii štítnej žľazy. Po prechode na tablety s novým zložením sa pacient nemá vracať späť k užívaniu tabliet s pôvodným zložením. 
Zdroj: Informačný list pre pacienta a Priama komunikácia zdravotníckym pracovníkom.

Terapia počas tehotenstva a laktácie má byť dôsledná. Počas tehotenstva a laktácie sa nesmie vykonávať supresný test . 
Používanie levotyroxínu ako adjuvansu pri terapii hypertyreózy tyreostatikami je v období gravidity kontraindikované.
Pred začatím liečby majú byť vylúčené alebo liečené nasledovné ochorenia alebo stavy: koronárne srdcové ochorenia, angína pektoris, hypertenzia, hypofyzárna a/alebo adrenokortikálna insuficiencia a autonómia štítnej žľazy.
Liek sa má podávať najmenej 2 hodiny pred podaním liekov obsahujúcich hliník, soli železa a vápnika.
Lieky na vychytávanie žlčových kyselín a znižovanie cholesterolu (cholestyramín, kolestipol) môžu zabrániť vstrebávaniu lieku. Levotyroxín sa preto musí užívať 4 až 5 hodín pred podaním takýchto liekov.
Liek sa nemá užívať spolu s jedlom, najmä ak má vysoký obsah vápnika (mlieko a mliečne produkty), alebo obsahuje produkty zo sóje, ktoré môžu významne znížiť vstrebávanie levotyroxínu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Precitlivenosť na liečivo alebo iné zložky L-Thyroxinu 100 Berlin-Chemie
V prípade precitlivenosti na levotyroxín alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok L-Thyroxinu 100 Berlin-Chemie sa môžu vyskytn ... viac >

Účinné látky

levotyroxín sodná soľ

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24