L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie tbl (blis.Al/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,25 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,32 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,93 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/20 0,32 € (0,0 %) 2,93 € (0,0 %)
05/20 0,32 € (0,0 %) 2,93 € (0,0 %)
04/20 0,32 € (0,0 %) 2,93 € (0,0 %)
03/20 0,32 € 2,93 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, PED, INT, GER, ENP, END
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0140/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
15394
Názov produktu podľa ŠÚKL
L-Thyroxin 100 Berlin-Chemie tbl 100x100 µg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo, hormón štítnej žľazy, levotyroxín. Má rovnaké účinky ako hormón vytvorený v štítnej žľaze prirodzenou cestou. Liek nahrádza chýbajúci hormón štítnej žľazy a/alebo zmierňuje jej poškodenie. Používa sa:

 • na substitučnú liečbu (nahradenie hormónu) všetkých foriem hypotyreóz (nedostatku hormónov pri zníženej funkcii štítnej žľazy),
 • na prevenciu opätovného vzniku strumy (hrvoľa, zväčšenia štítnej žľazy) po jej operácii pri normálnej funkcii štítnej žľazy,
 • na liečbu nezhubnej strumy pri normálnej funkcii štítnej žľazy,
 • na sprievodnú liečbu pri liečení zvýšenej funkcie štítnej žľazy inhibítormi (látky utlmujúce štítnu žľazu) štítnej žľazy po dosiahnutí stavu normálnej látkovej premeny,
 • pri liečbe zhubných nádorov štítnej žľazy, najmä po ich operácii na potlačenie rastu nového nádoru a doplnenie chýbajúceho hormónu štítnej žľazy,
 • na vyšetrenie funkcie štítnej žľazy (supresný test).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Denná dávka sa stanoví u každého pacienta individuálne na základe výsledkov jeho laboratórnych a klinických vyšetrení. Odporúčané dávkovanie:

 • Hypotyreóza dospelých (zvyšovanie po 25 – 50 mikrogramov každý 2. až 4. týždeň): inicálne 25 – 50 mg/deň, pokračovanie 100 – 200 mg /deň, terapia zvyčajne celoživotná
 • Profylaxia rekurentnej strumy: 75 - 200 mg/deň, terapia trvá niekoľko mesiacov alebo rokov až po celý život
 • Benígna struma s eutyreoidnou funkciou: 75 - 200 mg/deň, terapia trvá 6 mesiacov až 2 roky
 • Terapia po tyreoidektómii v dôsledku malígneho ochorenia: 150 – 300 mg/deň, terapia zvyčajne celoživotná
 • Adjuvantná terapia k tyreostatickej liečbe hypertyreózy: 50-100 mg/deň, terapia trvá podľa doby trvania tyreostatickej liečby
 • Supresia thyreoidey kvôli scintigramu: 200 mg/deň (po dobu 14 dní pred scintigrafiou)
 • Supresný test: podáva sa 150-200 mikrogramov denne po dobu 14 dní.

Liečba u starších ľudí, u pacientov s koronárnymi srdcovými ochoreniami, u pacientov s ťažkou alebo dlhodobou hypotyreózou sa musí začať opatrne, nízkymi počiatočnými dávkami. Dávky sa zvyšujú po malých prídavkoch lieku a dlhších intervaloch medzi jednotlivými zvýšeniami a pri častom monitorovaní hladín hormónov štítnej žľazy.
Pri nízkej telesnej hmotnosti pacienta postačujú na terapiu struma nodosa veľkého rozsahu nízke dfsuperávky lieku.

Pediatrická populácia s vrodeným a získaným hypotyreoidizmom

Udržiavacia dávka je zvyčajne 100 - 150 mikrogramov levotyroxínu na mpovrchu tela a deň.
Novorodenci a deti s vrodeným hypotyreoidizmom: iniciálna odporúčaná dávka je 10 - 15 mikrogramov levotyroxínu/kg hmotnosti tela/deň počas prvých 3 mesiacov. Potom sa dávka individuálne upravuje.
Deti so získaným hypotyreoidizmom: odporúčaná iniciálna dávka je 12,5 – 50 mikrogramov levotyroxínu/deň. Dávka sa má zvyšovať postupne každé 2 - 4 týždne, až kým sa nedosiahne dávka na úplnú substitúciu.

Pre úspešnosť liečby je nevyhnutné pravidelné užívanie lekárom predpísaných dávok lieku.

Spôsob použitia

Celá denná dávka sa nerozhryzená prehltne naraz, a to ráno nalačno najmenej 30 minút pred raňajkami a zapije sa dostatočným množstvom vody
Deťom sa podáva celá denná dávka najmenej ½ hodiny pred prvým jedlom daného dňa. Pre deti je možné nechať rozpadnúť tabletu v malom množstve vody (10 - 15 ml) a podať túto suspenziu s ďalšou tekutinou (5 - 10 ml), suspenzia musí byť vždy čerstvo pripravená.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Terapia počas tehotenstva má byť dôsledná, pričom môže byť potrebné zvýšiť dávku. 
Kombinovaná liečba hypertyreózy levotyroxínom a tyreostatikami je počas tehotenstva kontraindikovaná.
V období dojčenia sa dôsledne pokračuje s liečbou.
Počas tehotenstva a dojčenia sa nesmie vykonávať supresný test.
Pred začatím liečby majú byť vylúčené alebo liečené nasledovné ochorenia alebo stavy: koronárne srdcové ochorenia, angina pectoris, hypertenzia, hypofyzárna a/alebo adrenálna insuficiencia a autonómia štítnej žľazy.
Liek sa má podávať najmenej 2 hodiny pred podaním liekov obsahujúcich hliník, soli železa a vápnika.
Lieky na vychytávanie žlčových kyselín a znižovanie cholesterolu (ako cholestyramín alebo kolestipol) môžu zabrániť vstrebávaniu lieku z tenkého čreva. Levotyroxín sa preto musí užívať 4 až 5 hodín pred podaním takýchto liekov.
Liek sa nemá užívať spolu s jedlom, najmä ak má vysoký obsah vápnika (mlieko a mliečne produkty), alebo obsahuje produkty zo sóje, ktoré môžu významne znížiť vstrebávanie levotyroxínu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak užívate liek správne, t.j. presne dodržiavate pokyny svojho lekára a odporúčané dávkovanie, výskyt vedľajších účinkov je nepravdepodobný.
Neznášanlivosť dávky, predávkovanie
V ojedinelých prípad ... viac >

Účinné látky

levotyroxín sodná soľ

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24