Kreon 10 000 cps end 150 mg (fľ.HDPE) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,99 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,09 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/23 2,09 € (0,0 %) 4,90 € (0,0 %)
04/23 2,09 € (0,0 %) 4,90 € (0,0 %)
03/23 2,09 € (0,0 %) 4,90 € (0,0 %)
02/23 2,09 € 4,90 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PLM, TRN, PED, GIT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Kreon 10 000
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0186/84-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26526
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kreon 10 000 cps end 50x150 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS END - Tvrdá gastrorezistentná kapsula
Cena: od 5,90 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje zmes enzýmov, ktorá sa nazýva "pankreatín". Pankreatín napomáha tráveniu potravy. ​Liek sa používa u detí a dospelých s “exokrinnou insuficienciou pankreasu”. Ide o stav, kedy podžalúdková žľaza neprodukuje dostatočné množstvo tráviacich enzýmov. Často k nemu dochádza u osôb, ktoré majú:

  • cystickú fibrózu, ktorá je zriedkavou genetickou poruchou;
  • upchaté vývody podžalúdkovej žľazy alebo žlčníka (pankreatické vývody nebo spoločný žlčovod);
  • chronický zápal podžalúdkovej žľazy (chronická pankreatitída);
  • akútny zápal podžalúdkovej žľazy (akútna pankreatitída). Liek sa môže užiť po obnovení príjmu potravy;
  • rakovinu pankreasu;
  • odstránenú časť podžalúdkovej žľazy alebo celú podžalúdkovú žľazu (čiastočná alebo úplná pankreatektómia);
  • odstránenú časť žalúdka alebo celý žalúdok (čiastočná alebo úplná gastrektómia);
  • žalúdočno-črevný bypass;
  • Shwachmanov-Diamandov syndróm.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Cieľom dávkovania je substitúcia podľa individuálnych potrieb v závislosti od závažnosti ochorenia a zloženia stravy.

Pacienti s cystickou fibrózou

Dávkovanie enzýmov podľa hmotnosti dieťaťa sa má začať dávkou 1000 jednotiek lipázy/kg hmotnosti a jedlo u detí mladších ako 4 roky a 500 jednotiek lipázy/kg hmotnosti a jedlo u detí starších ako 4 roky.

Dávkovanie sa má upraviť podľa závažnosti ochorenia, kontroly steatorey a zabezpečenia dostatočného nutričného príjmu.

U väčšiny pacientov má dávka zostať pod 10 000 jednotiek lipázy/kg telesnej hmotnosti/deň alebo 4000 jednotiek lipázy/g prijatého tuku.

Iné ochorenia spojené s exokrinnou insuficienciou pankreasu

Dávkovanie má byť individuálne, určené stupňom maldigescie a obsahom tuku v jedle.
Potrebná dávka pre hlavné jedlo (raňajky, obed alebo večera) má rozpätie 25 000-80 000 Ph. Eur. U. lipázy a pre ľahké jedlo (desiata, olovrant, malé občerstvenie) sa podáva polovica individuálnej dávky.

Bez porady s lekárom sa liek môže užívať pri príznakoch porúch trávenia vyvolaných nedostatočnou tvorbou tráviacich enzýmov. Ak sa príznaky nedostatočnej funkcie podžalúdkovej žľazy (nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha) zhoršia, alebo sa počas 14 dní nezlepšia, poraďte sa s lekárom.

Užívanie u detí doporučuje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa majú prehĺtať celé, nerozhryznuté a nerozžuté s dostatočným množstvom tekutiny počas jedla alebo hneď po jedle.

Ak je prehĺtanie sťažené (napr. u detí alebo starších), môžu sa kapsuly opatrne otvoriť a minimikročastice pridať do malého množstva mäkkého kyslého jedla (pH < 5,5), ktoré nevyžaduje žuvanie alebo podať s kyslou tekutinou (pH < 5,5). Môže to byť jablkové pyré, jogurt alebo ovocná šťava s pH nižším ako 5,5, napr. jablková, pomarančová alebo ananásová. Táto zmes sa nesmie skladovať. Zmes minimikročastíc s jedlom alebo tekutinou sa musí užiť bezprostredne po zmiešaní, pričom sa treba vyhnúť rozdrveniu či rozhryznutiu minimikročastíc. Zmes sa odporúča zapiť vodou alebo ovocnou šťavou, aby sa zabezpečilo užitie celej podanej dávky lieku.

Rozhryznutie alebo rozžutie minimikročastíc alebo ich miešanie s potravou alebo s tekutinou s pH ˃ 5,5 môže porušiť ochrannú enterosolventnú vrstvu. To môže vyvolať predčasné uvoľnenie enzýmov v ústnej dutine, čo môže mať za následok zníženú účinnosť a podráždenie slizníc. Treba dbať na to, aby liek nezostal v ústach.

Upozornenie

Pri predpisovaní lieku tehotným ženám sa má postupovať s opatrnosťou.
Liek sa môže užívať počas dojčenia.
Ak je potrebné užívať liek počas tehotenstva a dojčenia, má sa užívať v dávkach dostatočných na poskytnutie primeraného nutričného stavu.
Pacienti s cystickou fibrózou, ktorí užívajú denne viac ako 10 000 jednotiek lipázy na kg telesnej hmotnosti, zaznamenajú neobvyklé brušné príznaky alebo zmeny týchto príznakov, majú o týchto príznakoch informovať lekára.
Počas liečby je dôležité zabezpečiť dostatočnú hydratáciu, a to najmä v období zvýšenej straty tekutín. Nedostatočná hydratácia môže spôsobiť zápchu.
Balenie s fľaškou: po otvorení sa liek nemá používať dlhšie ako 6 mesiacov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní tohto lieku sa u vás môžu vyskytnúť nasledovné vedľajšie účinky:
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
bolesť žalúdka (brucha).
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 o ... viac >

Účinné látky

pankreatín (amyláza, lipáza, proteáza)

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24