Kliniderm superabsorbent dressing krytie superabsorpčné sterilné 20 x 30 cm, 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 0,00 € (0,0 %) 7,83 € (0,0 %)
01/24 0,00 € 7,83 €
10/23 - -
07/23 - -
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CHI, ANG, DER, CCH, UCH
Spôsob úhrady I - plná
Mohlo by vás zaujímať

Kliniderm superabsorbent dressing
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
A5687A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Obväz superabsorpčný Kliniderm 20 x 30 cm, sterilný
Aplikačná forma
Forma sa neudáva

Popis a určenie

Superabsorpčné obväzy Kliniderm(R) predstavujú pokrokové obväzy na rany so štvorvrstvovou štruktúrou navrhnutou pre rany s miernym až silným exsudátom.
Hydrofilná kontaktná vrstva s ranou umožňuje presun exsudátu z rany smerom nahor a nepriľne k povrchu rany.
Distribučná vrstva zabezpečuje rýchle nasatie tekutiny a distribúciu (exsudátu) rovnomerne do absorpčnej vrstvy obväzu.
Stredové absorpčné jadro obväzu obsahuje častice polyméru SAP s vynikajúcou vlastnosťou absorpcie a zachytávania tekutín.
Spodná vrstva, ktorá odpudzuje vodu, minimalizuje presakovanie tekutín a vyznačuje sa vysokou permeabilitou, ktorá umožňuje rýchlejší prechod výparov cez obväz a celkovú priedušnosť.

Superabsorpčné obväzy Kliniderm(R) zlepšujú hojenie rán udržiavaním vlhkého prostredia v okolí rany a bránia macerácii okolitej pokožky tým, že udržiavajú exsudát z rany v jadre obväzu. 

Indikácie
Superabsorpčné obväzy Kliniderm(R) sú určené pre akútne a chronické rany s miernym až silným exsudátom a môžu byť používané v rámci celého procesu liečenia napr. vredov nôh, tlakových vredov, onkologických rán, pooperačných rán a traumatických rán. 

Kontraindikácie

 • Obväz nestrihajte a netrhajte.
 • Obväz nepoužívajte na suché rany so slabým alebo žiadnym exsudátom.
 • Obväz nepoužívajte ako prostriedok v prípade tepnového krvácania alebo rán so silným krvácaním.
 • Obväz nepoužívajte pri ranách v telových dutinách alebo na chirurgické implantáty. 
 • Obväz nepoužívajte na popáleniny 3. stupňa.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Aplikácia:

 1. Zvolí sa adekvátna veľkosť superabsorpčného obväzu tak, aby obväz presahoval ohraničenie rany o cca 1,5 cm. 
 2. Opatrne sa priloží biela strana obväzu na ranu. 
 3. Zafixuje sa superabsorpčný obväz vhodným sekundárnym obväzom (ovínadlo, páska). Superabsorpčné obväzy môžu byť používané pod kompresné ovínadlo.

Výmena a odstránenie obväzu:

 1. Obväz môže byť aplikovaný na rane po dobu max. 7 dní v závislosti od stavu pacienta a úrovne exsudátu.
 2. Obväz sa vymení po dosiahnutí jeho absorpčnej kapacity alebo vždy keď si to vyžaduje zavedený postup ošetrovania rán.
 3. Opatrne sa odstráni obväz z miesta rany a zlikviduje sa v súlade s miestnymi usmerneniami a postupmi. Ak je odstránenie obväzu spojené s komplikáciami, obväz sa navlhčí sterilným soľným roztokom. 
 4. Ak je to potrebné, miesto rany sa opláchne v súlade so zavedenými postupmi ošetrovania rán.

Upozornenie: Určené na použitie pod dohľadom odborného zdravotníka. Iba pre vonkajšie použitie. V prípade príznakov infekcie konzultujte adekvátnu liečbu infekcie s odborným zdravotníkom. Nepoužívajte u pacientov s identifikovanou precitlivenosťou na polypropylén, celulózu alebo polymér SAP. Sterilné iba ak je ich obal alebo tesnenie neporušené. Nepoužívajte opakovane; opakované použitie môže spôsobiť vážnu infekciu. Nesterilizujte opakovane. Obväz nestrihajte a netrhajte.