Ivermectin Exeltis 3 mg tbl (blis.Al/Al) 1x10 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ivermectin Exeltis 3 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
10/0181/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7917D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ivermectin Exeltis 3 mg tablety tbl 10x3 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ivermektín. Je to liek, ktorý sa používa na infekcie spôsobené niektorými parazitmi.

Používa sa na liečbu:

  • intestinálnej strongyloidózy (anguillulózy) - infekcie čreva, spôsobenej druhom červa (hlístovca) Strongyloides stercoralis (háďatko črevné).
  • mikrofilarémie - infekcie krvi spôsobenej lymfatickou filariázou. Tú spôsobuje nedospelý červ Wuchereria bancrofti (vlasovec miazgový). Liek nepôsobí na dospelé červy, iba na nedospelé červy.
  • kožných roztočov (svrabu).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba gastrointestinálnej strongyloidózy
Odporúča sa jednorazová dávka 200 μg/kg telesnej hmotnosti. 
Pre usmernenie, dávky stanovené podľa hmotnosti pacienta sú uvedené v tabuľke v SPC, časť 4.2.

Liečba mikrofilarémie spôsobenej Wuchereria bancrofti
Pre hromadnú liečbu sa odporúča jednorazová dávka približne 150-200 μg/kg telesnej hmotnosti 1x za 6 mesiacov. 
V endemických oblastiach (liečba sa tam môže podávať iba raz za 12 mesiacov), sa odporúča dávka 300-400 μg/kg telesnej hmotnosti.
Alternatívne a pri absencii určenia hmotnosti možno dávku pri kampani hromadnej chemoterapie určiť podľa výšky pacienta.
Pre usmernenie, dávky stanovené podľa hmotnosti alebo výšky pacienta sú uvedené v tabuľkách v SPC, časť 4.2.

Liečba sarkoptického svrabu u ľudí
Odporúča sa jednorazová dávka 200 μg/kg telesnej hmotnosti.
Bežný svrab: Zotavenie sa považuje za definitívne po 4 týždňoch liečby. Pretrvávanie svrbenia alebo lézie zo škrabania neindikujú 2. liečbu pred týmto dátumom. O podaní 2. dávky do 2 týždňov po úvodnej dávke sa má uvažovať, iba ak sa objavia nové špecifické lézie alebo ak je parazitologocké vyšetrenie pozitívne.
Rozsiahly a chrastovitý svrab: Na dosiahnutie zotavenia nevyhnutná 2. dávka počas 8 až 15 dní a/alebo súbežná topická liečba.

Dĺžku a frekvenciu liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety (naraz celá dávka) sa užívajú nalačno, prehĺtajú sa v celku a zapíjajú sa vodou. 
Dávka sa môže užiť kedykoľvek počas dňa, ale keďže nie je známy vplyv jedla na absorpciu, nemá sa 2 hodiny pred a po užití konzumovať žiadne jedlo.
U detí mladších ako 6 rokov sa majú tablety pred prehltnutím rozdrviť.

Upozornenie

Pri použití lieku sa majú brať do úvahy oficiálne pokyny (zvyčajne pokyny WHO a orgánov verejného zdravotníctva). 
V tehotenstve sa má liek používať, iba ak je to striktne indikované.
Liek sa môže podávať dojčiacim matkám, iba ak očakávaný prínos preváži potenciálne riziko pre dojča.
Bezpečnosť u pediatrických pacientov s hmotnosťou nižšou ako 15 kg nebola stanovená pre žiadnu indikáciu.
V prípade liečby svrabu majú byť čo najskôr vyšetrné aj kontaktné osoby (najmä partneri a rodinní príslušníci).
Majú sa dodržiavať hygienické opatrenia na zabránenie reinfekcie (t. j. udržiavať krátke a čisté nechty na rukách) a oficiálne odporúčania týkajúce sa čistenia odevov a posteľnej bielizne.
Liek nie je profylaktickou liečbou.
Pri črevnej strongyloidóze (anguillulóze) sa v stolici môžu vyskytnúť dospelé hlístovce.
Ak sa vyskytnú nežiadúce účinky ovplyvňujúce schopnosť viesť vozidá a obsluhovať stroje (napr. závraty, ospalosť, pocit chvenia alebo točenie sa), je potrebné sa týmto činnostiam vyhnúť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky zvyčajne nie sú závažné a netrvajú dlho. Je pravdepodobnejšie, že sa vyskytnú u ľudí infikovaných niekoľkými parazitmi. To platí najmä vtedy, ak majú červa „Loa loa“.
Pri užívaní toh ... viac >

Účinné látky

ivermektín

Indikačná skupina

10 - Anthelmintiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36