Kategorizačné údaje
Maximálna cena 29,32 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,55 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,77 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 4,55 € (0,0 %) 24,77 € (0,0 %)
12/22 4,55 € (0,0 %) 24,77 € (0,0 %)
11/22 4,55 € (0,0 %) 24,77 € (0,0 %)
10/22 4,55 € 24,77 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, PLM, ONK, INT, GIT, GER, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Itoprid PMCS 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0649/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
11815
Názov produktu podľa ŠÚKL
Itoprid PMCS 50 mg tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo itopridiumchlorid a patrí do skupiny liekov nazývaných prokinetiká.
Používa sa 
na liečbu príznakov spôsobených spomaleným vyprázdňovaním žalúdka, ako je pocit plného žalúdka až po bolesť v hornej časti brucha, nechutenstvo, pálenie záhy, nevoľnosť a vracanie pri poruchách tráviaceho traktu, ktoré nie sú spôsobené vredovou chorobou alebo orgánovým ochorením, ktoré ovplyvňuje rýchlosť prechodu natráveného jedla cez tráviaci trakt.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 16 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka u dospelých je 1 tableta 3x denne pred jedlom.
Táto dávka sa môže znížiť podľa potreby a podľa priebehu ochorenia. Presné dávkovanie a dĺžka liečby závisí od klinického stavu pacienta.
V klinických skúšaniach bola dĺžka podávania maximálne 8 týždňov.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek alebo pečene:
V prípade výskytu nežiaducich účinkov je nevyhnutné vykonať vhodné opatrenia, napríklad znížiť dávkovanie alebo prerušiť liečbu.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť vcelku s dostatočným množstvom tekutiny. Užívajú sa pred jedlom.
Tablety majú deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa môže užívať iba po dôkladnom zvážení rizika a prínosu liečby nakoľko bezpečnosť itopridu počas tehotenstva nebola overená.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku v pediatrickej populácii do 16 rokov nebola stanovená.
Hoci sa nezistil vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, nemožno vylúčiť zhoršenie ostražitosti, keďže sa veľmi zriedkavo môže vyskytnúť závrat.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Itoprid PMCS 50 mg a kontaktujte svojho lekára
ak spozorujete opuch rúk, nôh, opuch tváre, pier alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním. Tiež sa môže ... viac >

Účinné látky

itopridiumchlorid

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60