Zmeny v príbalovom letáku
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v príbalovom letáku. Pozrite si, čo sa zmenilo
Zmeny v SPC
Pri tomto produkte registrujeme závažné zmeny v SPC. Pozrite si, čo sa zmenilo
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,15 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,88 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 5,15 € (0,0 %) 3,88 € (0,0 %)
11/23 5,15 € (0,0 %) 3,88 € (0,0 %)
10/23 5,15 € (0,0 %) 3,88 € (0,0 %)
09/23 5,15 € 3,88 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. CCH, ONK, INT, CHI, GYN, GIT, GER, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fortrans
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0861/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
69482
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fortrans plv por 4 (vre.papier/PE/PV)
Aplikačná forma
PLV POR - Perorálny prášok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo makrogol (polyetylénglykol alebo PEG) s vysokou molekulárnou hmotnosťou a ďalšie soli. 

Používa sa u dospelých a starších pacientov ako osmotické laxatívum na vyprázdnenie obsahu hrubého čreva pri príprave pacienta na:

  • endoskopické alebo rádiologické vyšetrenie,
  • chirurgický výkon v hrubom čreve.

Použitie

Pozor, aktuálna závažná zmena v príbalovom letáku.
Pozor, aktuálna závažná zmena v SPC.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti
Dávka je 1 liter na 15 až 20 kg hmotnosti, čo je priemerná dávka 3 až 4 litre roztoku. 
Rozdelené dávky: 2 litre večer pred výkonom, 1 až 2 litre ráno v deň výkonu a posledný pohár 3 až 4 hodiny pred výkonom alebo 3 litre večer pred a 1 liter ráno v deň výkonu a posledný pohár 3 až 4 hodiny pred výkonom.
Jedna dávka: 3 až 4 litre večer pred výkonom, prípadne s prestávkou 1 hodinu po prvých 2 litroch.

O liečbe rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Roztok je určený na ústne (perorálne) podanie. Podáva sa v 1 alebo rozdelených dávkach. Vždy sa má podať celé množstvo roztoku. Každé vrecko sa má rozpustiť v 1 litri vody. Roztok sa mieša až do úplného rozpustenia prášku a pije sa rýchlosťou 1 až 1,5 litra za hodinu (t. j. 250 ml každých 10 až 15 minút). Lekár môže upraviť odporúčanú rýchlosť podávania v závislosti od klinického stavu pacienta a možných súbežne sa vyskytujúcich ochorení.
Roztok sa má podávať v sede alebo pomocou nazogastrickej sondy pacientom: s tendenciou k aspirácii, pripútaným na lôžko, so zmenenou neurologickou funkciou alebo s motorickými poruchami s opatrnosťou a len pod lekárskym dohľadom.

Upozornenie

Liek sa má podávať počas tehotenstva a dojčenia len ak prínos preváži nad rizikom.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov nebola stanovená.
Liek sa má podávať starším pacientom s oslabeným zdravotným stavom len pod lekárskym dohľadom.
U pacientov s insuficienciou obličiek alebo srdca existuje riziko akútneho pulmonálneho edému v dôsledku preťaženia vodou.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov so známymi rizikovými faktormi pre vznik ischemickej kolitídy alebo pri súbežnom užívaní stimulačných laxatív (napr. bisakodyl).
Hnačka spôsobená podaním lieku môže viesť k narušeniu vstrebávania súčasne podaných liekov, ktoré potom môžu mať znížený účinok.
Liek obsahuje sodík a draslík. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4). 

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Po užití tohto lieku budete mať častú, riedku stolicu. Je to normálne a znamená to, že liek účinkuje.
Prestaňte užívať Fortrans a ihneď navštívte lekára, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľa ... viac >

Účinné látky

makrogol

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60