Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

FORLAX 4 g
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
61/0075/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40163
Názov produktu podľa ŠÚKL
FORLAX 4 g plv sps 20x4 g (vre.papier/Al/PE)
Aplikačná forma
PLV SPS - Prášok na perorálny roztok vo vrecku
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 4,70 €

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku makrogol 4000 a patrí do skupiny liekov nazývaných osmotické laxatíva (preháňadlá). Účinkuje tak, že dodáva vodu do stolice, čo pomáha prekonávať problémy spôsobené veľmi pomalými pohybmi čriev. 

Liek sa používa na liečbu zápchy u detí vo veku od 6 mesiacov do 8 rokov.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Deti od 6 mesiacov do 1 roka: 1 vrecko denne.
Deťom od 1 roka do 4 rokov: 1 až 2 vrecká denne.
Deťom od 4 rokov do 8 rokov: 2 až 4 vrecká denne.

Denná dávka sa má prispôsobiť klinickej odpovedi. Účinok lieku sa objaví v priebehu 24 až 48 hodín po podaní.

U detí liečba nemá presiahnuť 3 mesiace, kvôli nedostatku klinických údajov s liečbou dlhšou ako 3 mesiace. Ak sa dieťa nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, je potrebné sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Tesne pred použitím sa obsah každého vrecka (prášok na perorálny roztok) rozmieša v približne 50 ml vody a užije  sa ráno, v prípade dávkovania 1 vrecko za deň alebo sa dávky rozdelia na ráno a večer v prípade dávkovania viacerých vreciek. Výsledný roztok má byť číry a priehľadný ako voda. 

Upozornenie
Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Po 3 mesiacoch liečby sa má indikovať kompletné klinické vyšetrenie obstipácie.
Organická porucha sa má vylúčiť pred zahájením liečby.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov so zhoršeným dávivým reflexom a u pacientov náchylných na regurgitáciu alebo aspiráciu.
Počas užívania lieku sa môže dočasne znížiť absorpcia iných liečiv, najmä liečiv s úzkym terapeutickým indexom alebo krátkym polčasom (napr. digoxín, antiepileptiká, kumaríny a imunosupresívne látky), čo má za následok zníženú účinnosť týchto liečiv.
Liek obsahuje makrogol (polyetylénglykol), ktorý môže vyvolať hypersenzitivne reakcie (anafylaktický šok, andioedém, žihľavka, vyrážka, svrbenie, erytém).
Liek obsahuje oxid siričitý. 
Liek obsahuje sorbitol.
Liek neobsahuje signifikantné množstvo cukru alebo polyolu, a preto sa môže predpísať diabetickým detským pacientom alebo deťom na diéte bez galaktózy.
Úprava črevnej motility indukovaná liečbou sa má udržiavať správnou diétou a životným štýlom: zvýšený príjem tekutín a dietetickej vlákniny a odporučenie k primeranej fyzickej aktivite a k obnoveniu návyku vyprázdňovania.
Ďalšie osobitné upozorenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky, ktoré sú zvyčajne mierne a nepretrvávajú dlho, zahŕňajú:
Deti:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- bolesť žalúdka (brucha),
- hnačka, ktorá môže tiež spôsobiť ... viac >

Účinné látky

makrogol

Indikačná skupina

61 - Laxatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36