FORLAX 10 g plv sps (vre.papier/Al/PE) 1x20 vreciek

Mohlo by vás zaujímať

FORLAX 10 g
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
61/0076/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40167
Názov produktu podľa ŠÚKL
FORLAX 10 g plv sps 20x10 g (vre.papier/Al/PE)
Aplikačná forma
PLV SPS - Prášok na perorálny roztok vo vrecku
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 5,90 €

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku makrogol 4000, ktorá patrí do skupiny liekov nazývaných osmotické laxatíva (preháňadlá). Účinkuje tak, že dodáva vodu do stolice, čo pomáha prekonávať problémy spôsobené veľmi pomalými pohybmi čriev. 

Liek sa používa na liečbu zápchy u dospelých a detí vo veku 8 rokov a starších.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1-2 vrecká (10-20 g) denne, najlepšie ako jednorazová dávka ráno.
pbsDenná dávka sa má prispôsobiť klinickej odpovedi a môže byť v rozmedzí od jedného vrecka každý druhý deň (najmä u detí) do 2 vreciek denne.

Účinok lieku sa objaví v priebehu 24 až 48 hodín po podaní.

U detí liečba nemá presiahnuť 3 mesiace, kvôli nedostatku klinických údajov s dlhšou liečbou ako 3 mesiace.

Spôsob použitia

Tesne pred použitím sa obsah každého vrecka (prášok na perorálny roztok) rozmieša v približne 50 ml vody a užije  sa ráno. Výsledný roztok je číry a priehľadný ako voda.

Upozornenie
Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Organická porucha sa má vylúčiť pred zahájením liečby.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov so zhoršeným dávivým reflexom a u pacientov náchylných na regurgitáciu alebo aspiráciu.
Počas užívania lieku sa môže dočasne znížiť absorpcia iných liečiv, najmä liečiv s úzkym terapeutickým indexom alebo krátkym polčasom (napr. digoxín, antiepileptiká, kumaríny a imunosupresíva), čo má za následok zníženú účinnosť týchto liečiv.
Liek obsahuje makrogol (polyetylénglykol), ktorý môže vyvolať hypersenzitivne reakcie (anafylaktický šok, andioedém, žihľavka, vyrážka, svrbenie, erytém).
Liek obsahuje oxid siričitý. 
Liek obsahuje sorbitol.
Liek neobsahuje signifikantné množstvo cukru alebo polyolu, a preto sa môže predpísať diabetickým detským pacientom alebo deťom na diéte bez galaktózy.
Úprava črevnej motility indukovaná liečbou sa má udržiavať správnou diétou a životným štýlom: zvýšený príjem tekutín a dietetickej vlákniny a odporučenie k primeranej fyzickej aktivite a k obnoveniu návyku vyprázdňovania.
Ďalšie osobitné upozorenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky, ktoré sú zvyčajne mierne a nepretrvávajú dlho, zahŕňajú:
Deti:
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- bolesť žalúdka (brucha),
- hnačka, ktorá môže tiež spôsobiť ... viac >

Účinné látky

makrogol

Indikačná skupina

61 - Laxatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36