Flixotide 50 Inhaler N sus inh 50 µg (nád.tlak.Al) 1x120 dávok

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,30 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 7,03 € (-3,7 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 7,30 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 7,30 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 7,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, ALG
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flixotide 50 Inhaler N
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0372/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13971
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flixotide 50 Inhaler N sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)
Aplikačná forma
SUS INH - Inhalačná suspenzia v tlakovom obale

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo flutikazónpropionát, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných kortikosteroidy (volané aj steroidy). Kortikosteroidy majú protizápalový účinok, znižujú opuch a podráždenie stien malých dýchacích ciest v pľúcach, čím zmierňujú dýchacie ťažkosti. Pomáhajú tiež zabrániť záchvatom astmy.

Používa sa na liečbu astmy a u ľudí s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 14. 5. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na inhaláciu do pľúc (techniku inhalácie vám vysvetlí váš lekárnik).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Astma

Liek sa musí používať každý deň, dokonca aj počas asymptomatického obdobia.
Nástup terapeutického účinku je 4 až 7 dní. U pacientov bez predošlej liečby inhalačnými steroidmi môže byť účinok liečby čiastočne pozorovaný už do 24 hodín.
Dávka sa môže upravovať až do dosiahnutia kontroly stavu alebo znížiť na minimálnu účinnú dávku.

Dospelí a deti staršie ako 16 rokov 
100-1000 μg 2x denne.
Ľahká astma: počiatočná dávka 100-250 μg 2x denne.
Stredne ťažká astma: počiatočná dávka 250-500 μg 2x denne.
Ťažká astma: počiatočná dávka 500-1000 μg 2x denne.
Počiatočná dávka flutikazónpropionátu sa alternatívne môže stanoviť ako 1/2 celkovej dennej dávky beklometazóndipropionátu alebo iného ekvivalentu, podávaného prostredníctvom inhalátora s dávkovačom (MDI).

Deti vo veku 4 a viac rokov
50-200 μg 2x denne.
U mnohých detí sa dobrá kontrola astmy dosiahne pomocou dávkovacieho režimu 50-100 μg 2x denne.

Deti vo veku od 1 do 4 rokov
Optimálna kontrola príznakov astmy sa dosiahne pri dávkovaní 100 μg 2x denne podávaných prostredníctvom pediatrického inhalačného nástavca s maskou na tvár.

CHOCHP
Dospelí: 500 μg 2x denne podávaných ako prídavná liečba k dlhodobo pôsobiacim bronchodilatanciám (napr. LABA).
Optimálny účinok sa dosiahne v priebehu 3-6 mesiacov.

Pri ukončovaní liečby je potrebné liek vysadzovať postupne a liečba sa nesmie ukončiť náhle.

Spôsob použitia

Liek je určený na inhalačné použitie.
Každá predpísaná dávka sa má podať minimálne 2 inhaláciami.
Pacienti, ktorí majú ťažkosti zosúladiť vdychovanie s aktiváciou inhalátora s dávkovačom, majú inhalátor používať so špeciálnym nadstavcom (spacerom). Pred aplikáciou je potrebné inhalátorom dobre potriasť. Po aplikácii lieku je vhodné vypláchnuť ústa čistou vodou. Inhalátor sa má čistiť aspoň 1x týždenne, náustok sa zvonka a zvnútra poutiera suchou handričkou alebo papierovou vreckovkou. 
Technika inhalácie lieku má byť skontrolovaná a aktivácia 
inhalátora zosúladená s nádychom.

Presný návod na použitie lieku je popísaný v PIL časť 3. Ako používať Flixotide Inhaler N.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia iba po zvážení prínosu liečby matky a potenciálneho rizika pre dieťa.
U detí sa odporúča počas liečby pravidelné monitorovanie telesnej výšky.
Pacienti prechádzajúci z liečby perorálnymi steroidmi na liečbu inhalačným flutikazón-propionátom majú byť liečení so zvláštnou opatrnosťou.
Pacienti s aktívnou alebo inaktívnou pľúcnou tuberkulózou majú byť liečení so zvláštnou opatrnosťou.
Pacienti s CHOCHP majú byť starostlivo sledovaní pre riziko vzniku pneumónie. Rizikové faktory sú uvedené v SPC, časť 4.4. 
Nádobka je pod tlakom, nesmie sa prepichnúť, poškodiť ani spáliť, ani v prípade, že sa zdá prázdna.  
Liek sa má chrániť pred mrazom a priamym slnkom.

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektorí ľudia môžu byť na lieky alergickí. Ak sa u vás krátko po použití Flixotide Inhaler  N vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, PRESTAŇTE používať tento liek a okamžite sa obráťte na ... viac >

Účinné látky

flutikazónpropionát

Indikačná skupina

14 - Bronchodilatanciá, antiastmatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24