Flixotide 50 Inhaler N sus inh 50 µg (nád.tlak.Al) 1x120 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flixotide 50 Inhaler N
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0372/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
13971
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flixotide 50 Inhaler N sus inh 1x120 dávok (nád.tlak.Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu