EREVIT 30 mg/ml sol inj (amp.skl.) 5x1 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EREVIT 30 mg/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0426/69-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
00448
Názov produktu podľa ŠÚKL
EREVIT 30 mg/ml sol inj 5x1 ml (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje tokoferolacetát alfa (vitamín E), ktorý v organizme pôsobí ako celulárny antioxidant (ochranná zložka bunkových membrán), jeho nedostatok sa prejavuje predovšetkým v reprodukčnom a srdcovo-cievnom systéme a vo svalstve.

Liek sa používa:

  • pri neschopnosti ženy donosiť a porodiť živé dieťa alebo opakujúcom sa potrate (spolu s vitamínom A),
  • na prevenciu vývojových porúch plodu, pri vegetatívnych obtiažach, vazomotorických poruchách v klimaktériu a po umelo vyvolanej menopauze alebo v tehotenstve, ako prevencia eklampsie,
  • pri atrofických procesoch sliznice dýchacích a tráviacich ciest, pri chronických chorobách horných dýchacích ciest,
  • ako podpora hormonálnej liečby krvácania z maternice mimo menštruačného cyklu u mladistvých a neskorých poruchách menštruačného cyklu,
  • ako prevencia krvácania u novorodencov a prevencia toxických účinkov oxygenoterapie u nedonosených detí. Skleredém novorodencov, doplnková liečba pri dystrofických stavoch (poruchy výživy, podvýživa - predovšetkým u nedonosených detí), pri hemorágických diatézach v perinatálnom období (sklon ku krvácaniu v období 10 dní po narodení dieťaťa).
  • pri poruchách výživy, resp. vstrebávania a trávenia potravy, nutričnej anémii napr. po chirurgickom odstránení žalúdka, ako súčasť liečby chronických hepatitíd, ako aj pri vrodených a získaných poruchy vylučovania žlče
  • na zvýšenie imunitnej odpovede po ťažkých infekciách
  • ako primárna prevencia srdcovo-cievnych ochorení u rizikových pacientov.
  • ako doplnková liečba pri chronických chorobách dýchacieho systému najmä u starších ľudí, pri percepčných poruchách sluchu, pri nervovej slabosti pri vyčerpaní, pri telesnej slabosti, primárnej svalovej dystrofii, svalovej dystrofii v prípade nedostatočnej absorpcie a transportu vitamínu E na genetickom základe, sekundárnej myopatii po prekonaných infekciách, intoxikáciách, úrazoch a pod., parézy v oblasti periférneho neurónu, svalovej atrofii z nečinnosti, všetkých neurologických degeneratívnych a viacerých ďalších ochoreniach bližšie špecifikovaných v PIL a SPC lieku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml olejového roztoku obsahuje 30 mg tokoferolacetátu alfa.

Dospelí

Infertilita, habituálny potrat, prevencia eklampsie: 300 - 400 mg denne.
Poruchy menštruačného cyklu (ako doplnok vlastnej hormonálnej liečby): 300 - 400 mg každý druhý deň 5x za sebou od 17. dňa menštruačného cyklu.
Vegetatívne obtiaže v klimaktériu: 300 mg denne.
Oligospermia, astenospermia: 300 - 400 mg denne.
V reumatologických indikáciách: 100 - 300 mg denne počas niekoľkých týždňov.
Neurasténia pri exhaustívnych stavoch: 100 mg denne.
Primárna svalová dystrofia: až 2 000 mg denne.
Svalová dystrofia po deficiencii absorpcie a transportu vitamínu E na genetickom podklade: 300 - 400 mg denne.
Komplementárna terapia pri Parkinsonovej chorobe, demencia na vaskulárnom podklade, Alzheimerova choroba 300 - 400 mg denne, i v ostatných neurologických indikáciách obyčajne 300 - 400 mg denne.
Cievne poruchy: 100 mg denne.
V endokrinologických indikáciách: 300 - 500 mg denne.
Pri nutričných anémiách: 300 mg denne.
Pri chronických aktívnych hepatitídach: 300 mg denne dlhodobo.
Pri poruchách sekrécie žlče: 300 - 600 mg denne podľa laboratórnych výsledkov.
Primárna prevencia kardiovaskulárnych chorôb: 200 - 400 mg denne v závislosti od veľkosti rizika.
Zvýšenie imunitnej odpovede po infekciách, doplnková terapia pri chronických chorobách dýchacieho systému u geriatrických pacientov: 30 - 150 mg denne.
Parodontopatie: 200 - 300 mg denne.
Induratio penis plastica: 300 - 400 mg denne po dobu niekoľkých týždňov, ďalej pokračovať 30 - 60 mg denne počas niekoľkých mesiacov.
V ostatných dermatologických indikáciách: 100 - 200 mg denne, prípadne aj viac.

Deti a dospievajúci

Bežná dávka: 20 mg / kg za deň.
Pri poruchách menštruačného cyklu mladých dievčat pred začatím hormonálnej liečby: 100 - 200 mg denne po dobu 2 - 3 mesiacov.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa podáva intramuskulárne.

Upozornenie

Pri dodržaní odporúčaného dávkovania možno podávať tehotným a dojčiacim ženám.
Odporúča sa opatrnosť u ľudí, ktorí trpia poruchou pečene alebo obličiek a tiež pri užívaní antikoagulancií.
Vitamín E môže zvyšovať absorpciu, utilizáciu a ukladanie vitamínu A.
Vitamín E v dávke vyššej než 10 mg/kg môže spomaliť liečbu železom u detí s anémiou z nedostatku železa.
Uchovávať pri teplote do 25 °C v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
EREVIT je obyčajne dobre znášaný, ale dlhodobé podávanie alebo vysoké dávky môžu výnimočne vyvolať tráviace poruchy, únavu, slabosť, bolesti hlavy.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás v ... viac >

Účinné látky

tokoferol alfa acetát (vitamín E)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48