EFLORAN sol inf 500 mg (fľ.inf.) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EFLORAN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0828/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88214
Názov produktu podľa ŠÚKL
Efloran sol inf 1x100 ml/500 mg (fľ.inf.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Metronidazol je protimikrobiálne liečivo zo skupiny nitroimidazolov, ktoré účinkuje najmä proti anaeróbnym gram-negatívnym a gram-pozitívnym baktériám (Bacteroides spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Peptococcus spp., Peptostreptococcus spp. a iným anaeróbom citlivým na metronidazol). Lieči tiež niektoré parazitárne ochorenia (má výrazný účinok na trichomonády a lamblie).
Liek sa používa na liečbu gynekologických a niektorých brušných infekcií, infekcií dýchacieho traktu, infekcií kostí a spojivového tkaniva, kože a mäkkých tkanív, ďasien, infekcií centrálneho nervového systému, infekcií krvi (bakteriémia, sepsa) a zápalov srdcových chlopní (bakteriálna endokarditída). Používa sa na liečbu zápalových ochorení čriev (enterokolitída), zápalov pošvy (bakteriálna vaginitída) a črevných a mimočrevných infekcií spôsobených parazitmi (amebiáza, lambliáza a trichomoniáza). Tiež sa používa na prevenciu infekcií pri gynekologických operáciách a operáciách tráviaceho traktu a na eradikáciu baktérie Helicobacter pylori.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v I. trimestri tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liečba anaeróbnych infekcií
Dospelí:
Liečba sa zvyčajne začína pomalou prerušovanou alebo kontinuálnou intravenóznou infúziou. Dávka je 500 mg v pomalej intravenóznej infúzii každých 8 hodín. Hneď ako je to možné by mala liečba pokračovať tabletami. Liečba trvá 7 dní a ak je potrebné a v závislosti od indikácií sa liečba môže predĺžiť.

Deti do 12 rokov:
Dávka je 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti (1,5 ml/kg telesnej hmotnosti) v pomalej intravenóznej infúzii každých 8 hodín.

Profylaxia pred chirurgickou intervenciou tráviaceho a pohlavného systému
Dospelí:
Pred anestéziou pri chirurgickej intervencii podáva jednotlivá dávka 500 mg mentronidazolu v pomalej intravenóznej infúzii. Dávka sa môže opakovať 3x. Predoperačná profylaxia by nemala trvať celkovo dlhšie ako 24 hodín.

Deti do 12 rokov:
Dávka je 7,5 mg/kg telesnej hmotnosti (1,5 ml/kg telesnej hmotnosti) v pomalej intravenóznej infúzii a ďalej sa postupuje podľa rovnakej schémy ako pri dospelých. Ak sa vyskytne pooperačná infekcia, liečba má pokračovať ešte aspoň 7 dní.

Spôsob použitia

Infúzny roztok sa podáva v pravidelných časových odstupoch v pomalej prerušovanej alebo kontinuálnej intravenóznej infúzii. K infúznemu intravenóznemu roztoku metronidazolu sa nemajú pridávať žiadne iné liečivá. Taktiež sa nemá podávať súbežne s inými infúznymi intravenóznymi roztokmi.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 1. trimestra tehotenstva, neskôr sa môže používať len ak prínos liečby prevýši riziko pre plod.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä ak sa používa spolu s alkoholom.
Tento liek sa nesmie miešať s inými látkami a ani sa nesmie súbežne podávať s inými infúznymi intravenóznymi roztokmi.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
- kandidóza (plesňové ochorenie vyvolané kvasinkami) úst a pošvy
- bolesť hlavy, závrat, točenie hlavy, zvýšená telesná teplota, pocit sucha v ... viac >

Účinné látky

metronidazol

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60