Dutasteride/Tamsulosin Glenmark 0,5 mg/0,4 mg cps dur (fľ.HDPE) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 33,37 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 33,37 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 33,37 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 33,37 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 33,37 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 33,37 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. URO
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dutasteride/Tamsulosin Glenmark 0,5 mg/0,4 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0268/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2348D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dutasteride/Tamsulosin Glenmark 0,5 mg/0,4 mg cps dur 90x0,5 mg/0,4 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula

Popis a určenie

Liek je kombináciou dvoch rôznych liečiv nazývaných dutasterid a tamsulozín. Dutasterid patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu 5-alfa-reduktázy a tamsulozín patrí do skupiny liekov nazývaných alfablokátory. Dutasterid znižuje tvorbu hormónu nazývaného dihydrotestosterón, čím pomáha zmenšiť zväčšenú prostatu a zmierniť príznaky. V dôsledku toho sa zníži riziko akútnej retencie moču a potreba chirurgického zákroku. Tamsulozín pôsobí tak, že uvoľňuje svaly vo vašej prostate, čo uľahčuje močenie a rýchlo zlepšuje vaše príznaky.

Používa sa na liečbu dospelých mužov, ktorí majú zväčšenú prostatu (benígnu hyperpláziu prostaty - BHP). Môže to spôsobiť aj pomalší a slabší prúd moču, pričom existuje riziko úplného zablokovania prietoku moču (akútna retencia moču).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná dávka lieku je 1 kapsula (0,5 mg/0,4 mg) 1x denne.

Ak je to vhodné, liek možno použiť na nahradenie súbežného užívania dutasteridu a tamsulozíniumchloridu pri prebiehajúcej duálnej terapii, aby sa liečba zjednodušila.

Ak je to klinicky vhodné, možno zvážiť priame prestavenie z monoterapie dutasteridom alebo tamsulozíniumchloridom na tento liek.

Spôsob použitia

Liek je na perorálne použitie. Kapsuly sa majú prehĺtať celé, približne 30 minút po jedle v rovnakom čase každý deň a zapiť sa vodou. Kapsuly sa nemajú žuvať ani otvárať. Kontakt s obsahom kapsuly, ktorá obsahuje dutasterid v kapsule s tvrdým obalom, môže vyvolať podráždenie orofaryngálnej sliznice.

Upozornenie

Použitie lieku u žien je kontraindikované. 
V prípade že pacientova partnerka je alebo môže byť tehotná, sa odporúča, aby pacient zabránil expozícii partnerky spermiám použitím prezervatívu.
Liek je kontraindikovaný u detí vo veku do 18 rokov.
U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene je potrebná opatrnosť. U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene je použitie lieku kontraindikované.
Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Pacienti však majú byť poučení, že sa môže objaviť závrat.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Alergické reakcie
Prejavy alergických reakcií môžu zahŕňať:
- kožnú vyrážku (ktorá môže svrbieť)
- žihľavku (podobnú ako po popŕhlení žihľavou)
- opuch očných viečok, tváre, pier, rúk ale ... viac >

Účinné látky

dutasterid, tamsulozíniumchlorid

Indikačná skupina

77 - Sympatolytiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24