Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

DERMAZIN 1 % krém
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0003/80-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62229
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dermazin 1 % krém crm 1x50 g (tuba Al)
Aplikačná forma
CRM - Krém
Cena: od 4,13 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo sulfadiazín vo forme striebornej soli. 

Používa sa na prevenciu a liečbu infekcií:

  • drobných popálenin (t. j. povrchových a mierne rozsiahlych popálenín, ktoré sú ružovej farby, bolestivé, môžu byť spojené s menším opuchom, pľuzgiere väčšinou chýbajú),
  • menších rán (odrenín, drobných krvácajúcich rán, rezných rán a iných menších čistých rán).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 20. 9. 2021.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 2 mesiace je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti (vo veku od 2 mesiacov a staršie)
Krém sa zvyčajne nanáša 1x denne na popálenú alebo poranenú oblasť kože.

Liečba má trvať čo najkratšiu dobu. Ak sa príznaky nezlepšia, alebo ak sa dokonca po 7 dňoch zhoršia treba sa poradiť s lekárom.

Spôsob použitia

Liek je určený na dermálne použitie.
Po očistení popálenej plochy a odstránení zvyškov popáleného tkaniva sa krém nanáša na popálenú plochu vo vrstve 2-4 mm.
Krém sa môže aplikovať priamo na ranu alebo sa môže naniesť sterilnou gázou.
Pred každou aplikáciou krému sa musí rana umyť vodou alebo antiseptickým roztokom, aby sa z rany odstránili zvyšky krému a exsudát.
Ak je to nevyhnutné, rana sa môže prekryť obväzom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas neskoršieho štádia tehotenstva z dôvodu vzniku jadrového ikteru u novorodencov.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Liek je kontraindikovaný u predčasne narodených novorodencov a u dojčiat mladších ako 2 mesiace z dôvodu vzniku jadrového ikteru.

Porucha funkcie obličiek a/alebo pečene: V prípade dlhodobej liečby rozsiahlych popálenín sa môže sulfadiazín vo významnom množstve absorbovať a môže byť potrebné stanoviť jeho koncentrácie.
Ak sa spozorujú príznaky leukopénie alebo ak je pacient precitlivený na sulfónamidy, odporúča sa vyšetriť krvný obraz.
U pacientov treba starostlivo sledovať kožné reakcie: najvyššie riziko výskytu Stevensov-Johnsonov syndróm (SJS) alebo toxickej epidermálnej nekrolýzy (TEN) je v priebehu prvých týždňov liečby. Najmä na začiatku liečby sa môže vyskytnúť rozvíjajúca sa kožná vyrážka často s pľuzgiermi alebo léziami na sliznici. V prípade výskytu kožnej reakcie treba okamžite prerušiť liečbu a vyhľadať lekára.
Hlavne pod vplyvom slnečného žiarenia sa môže vyskytnúť sivé zafarbenie pokožky.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov s porfýriou.
Liek obsahuje cetylalkohol, ktorý môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu).
Liek obsahuje propylénglykol, ktorý môže spôsobiť podráždenie kože.
Liek obsahuje metylparahydroxybenzoát (E 218) a propylparahydroxybenzoát, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie (možno oneskorené).
Liek obsahuje podzemnicový (arašidový) olej,  ak je pacient alergický na arašidy alebo sóju, nesmie používať tento liek.
Pacienti s nedostatkom alebo s predpokladom pre nedostatok glukóza-6-fosfát dehydrogenázy sa majú starostlivo monitorovať.
Liek sa uchováva pri teplote do 25°C.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
-  závažné kožné reakcie (Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza, pozri vyššie „Up ... viac >

Účinné látky

sulfadiazín strieborná soľ

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36