DEPO-MEDROL 40 mg/ml sus inj 5 ml/200 mg (liek.inj.skl.) 1x5 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,87 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,87 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/22 0,00 € (0,0 %) 8,87 € (0,0 %)
12/21 0,00 € (0,0 %) 8,87 € (0,0 %)
11/21 0,00 € (0,0 %) 8,87 € (0,0 %)
10/21 0,00 € 8,87 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DEPO-MEDROL 40 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0191/71-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40536
Názov produktu podľa ŠÚKL
DEPO-MEDROL 40 mg/ml sus inj 1x5 ml/200 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo metylprednizolón acetát. Liek patrí medzi glukokortikoidy, má silný a pretrvávajúci protizápalový, imunosupresívny a protialergický účinok.

Používa sa na liečbu:

 • reumatických ochorení (napr. kĺbov a chrbtice),
 • kožných ochorení (napr. zápalu kože spojeného s jej odlupovaním – exfoliatívna dermatitída),
 • endokrinné poruchy (napr. zápal štítnej žľazy),
 • zápalové ochorenie tráviaceho traktu (napr. Crohnova choroba),
 • alergických stavov (napr. chronickej astmatickej poruchy),
 • ochorení dýchacích ciest (napr. infekcie pľúc ako aspiračnej pneumónie)
 • očných ochorení (napr. zápalu očnej dúhovky – iritídy),
 • ochorení krvi (napr. anémie)
 • onkologických ochorení (napr. leukémie)

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 18. 10. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Intramuskulárne podávanie - systémový účinok

Dávka sa musí individualizovať podľa závažnosti ochorenia a odpovede pacienta. Vo všeobecnosti trvanie liečby má byť čo najkratšie. Lekársky dohľad je nevyhnutný.

Pre prolongovaný účinok, sa týždenná dávka vypočíta vynásobením dennej perorálnej dávky x 7 a podá sa ako 1 injekcia.
U detí je odporúčaná dávka znížená, ale dávkovanie sa má riadiť viac závažnosťou stavu ochorenia než striktným dodržiavaním koeficientu určeného vekom alebo telesnou hmotnosťou.

Ak sa liek užíva dlhšie než niekoľko dní, dávka sa musí znižovať alebo prerušiť postupne. Ak sa dlhodobá liečba preruší, odporúča sa dôkladný lekársky dohľad.  Ak pri chronickom stave nastane obdobie spontánnej remisie, liečba sa má prerušiť. 

Adrenogenitálny syndróm: môže byť dostatočná 1 injekcia 40 mg každé 2 týždne.
Na udržiavanie pacientov s reumatickou artritídou: týždenná dávka sa pohybuje od 40 do 120 mg.
Dermatologické lézie: zvyčajná dávka pri systémovej kortikoidnej terapii 40 až 120 mg podávaná v týždenných intervaloch počas 1-4 týždňov.
Aútna ťažká dermatitída spôsobenej jedovatým brečtanom:1 dávka 80 až 120 mg, úľava po 8-12 hodinách.
Chronická kontaktná dermatitída: opakované injekcie v 5 až 10-denných intervaloch.
Seboroická dermatitída: na kontrolu stavu môže byť dostatočná týždenná dávka 80 mg.
Astmatici: úľava na 6-48 hodín pretrvávajúca 1- týždne po podaní 80 - 120 mg.
Alergická rinitída (senná nádcha):nasleduje po podaní dávky 80 až 120 mg do 6 hodín zmiernenie koryzálnych symptómov pretrvávajúce niekoľko dní až 3 týždne.

Lokálny účinok

Reumatoidná artritída a osteoartritída: Dávka na intraartikulárne podávanie závisí od veľkosti kĺbu a mení sa podľa závážnosti stavu jednotlivých pacientov. Pri chronických prípadoch sa môžu injekcie opakovať v intervaloch od 1 do 5 viac týždňov v závislosti od stupňa úľavy po 1. injekcii. Všeobecné dávkovanie:

 • veľký kĺb (kolená, členky, ramená) - 20 až 80 mg
 • stredný kĺb (lakte, zápästia) - 10 až 40 mg
 • malý kĺb (metakarpofalangálny, interfalangálny, sternoklavikulárny, akromioklavikulárny) -  až 10 mg

Vhodné miesta pre intraartikulárnu injekciu sú koleno, zápästie, členok, lakeť, rameno, falangálne a bedrové kĺby.

Rôzne stavy šľachových alebo vačkových štruktúr (napr. ganglión, tendinitída, epikondylitída): dávka sa mení v závislosti od liečeného stavu a je v rozsahu od 4 do 30 mg. Pri recidivujúcich alebo chronických stavoch môže byť nutné opakované podanie injekcie.
Dematologické stavy: 20 až 60 mg suspenzie sa aplikuje do lézie. V prípade veľkých lézií môže byť nutné rozdelenie dávky v rozsahu od 20 do 40 mg na opakované lokálne injekcie. Vtedy sa zvyčajne sa aplikuje 1-4 injekcie a intervaly medzi injekciami sa líšia podľa druhu lézie a trvania zlepšenia po 1. injekcii.

Intrarektálne podávanie

Ulcerózna kolitída: od 40 do 120 mg podávaných formou retenčného klystíru alebo kontinuálnou infúziou 3-7x týždenne počas 2 alebo viac týždňov. Pacienti môžu byť liečení 40 mg lieku podávaného v 30 až 300 ml vody.

Spôsob použitia

Injekčná suspenzia sa podáva parentrálne: do svalu (intramuskulárne), do kĺbu (intraartikulárne), do konečníka (intrarektálne), prípadne priamo do lézie či mäkkých tkanív. Nie je určená na intratekálne, intravenózne, epidurálne, intranazálne a intraokulárne podanie a rôzne iné miesta podania (pokožka lebky, orofarynx, sfenopalatinálny ganglión). Suspenzia sa má pred podaním dôkladne pretrepať a vizuálne skontrolovať na cudzie častice a zmenu farby, vždy keď to možné. Je veľmi dôležité, aby sa pri podávaní dodržala strerilná technika prípravy a podania a zaistilo sa správne umiestnenie lieku. Liek sa nesmie použiť ako injekčná liekovka na viacnásobné podávanie.

Pokyny pre prípravu a podávanie sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva len ak je to nevyhnutne potrebné.
Lekár musí urobiť rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečbu.
U detí a dospievajúcich kortikosteroidy môžu spôsobiť spomalenie rastu.
Metylprednizolón môže zvyšovať glukózu v krvi, zhoršiť už existujúci diabetes a pri dlhodobej liečbe zvýšiť náchylnosť na diabetes mellitus.
U pacientov liečených imunosupresívnymi dávkami kortikosteroidov je kontraindikované podanie živých alebo živých atenuovaných vakcín. Neživé alebo inaktivované vakcíny sa môžu použiť, avšak odpoveď na ne môže byť znížená.
Ak sa liek užíva dlhšie než niekoľko dní, dávka sa musí znižovať alebo prerušiť postupne, môže sa vyskytnúť steroidný “syndróm z vysadenia”.
Pri liečbe sa môžu obaviť závrate, vertigo, zrakové poruchy a únava. V takýchto prípadoch pacienti nemajú viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov, ktoré ho obsahujú (džúsy a podobne) a konzumácii ľubovníka bodkovaného a jeho produktov. 
Z dôvodu možnej inkompatibility sa liek nemá riediť alebo miešať s inými roztokmi.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky hlásené pri nevhodnom podaní (epidurálnom (aplikácia cez chrbticu) alebo intratekálnom (aplikácia do priestoru medzi mozgom a jemnou blanou mozgu alebo medzi miechou a jemnou blanou ... viac >

Účinné látky

metylprednizolón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60