DEPO-MEDROL 40 mg/ml sus inj 5 ml/200 mg (liek.inj.skl.) 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DEPO-MEDROL 40 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0191/71-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40536
Názov produktu podľa ŠÚKL
DEPO-MEDROL 40 mg/ml sus inj 1x5 ml/200 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu