Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CYTEAL
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
32/0949/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98190
Názov produktu podľa ŠÚKL
CYTEAL sol der 1x250 ml (fľ.PE)
Aplikačná forma
SOL DER - Dermálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je antiseptický, antibakteriálny a fungicídny penivý prípravok, ktorý je určený na vonkajšie použitie. Liek ničí baktérie, plesne a dezinfikuje. Používa sa v:

  • gynekológii na čistenie a ako antiseptikum na kožu a sliznice (pri zápale pošvy a vonkajších pohlavných orgánov),
  • kožnom lekárstve pri cielenej liečbe kožných ochorení (so sklonom k vzniku infekcie alebo pri ochoreniach kože, ako je napr. akné, sparenina, hubové ochorenia kože a vred predkolenia, ktoré už sú infikované),
  • chirurgii na dezinfekciu rán a na dezinfekciu rúk.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

V gynekológii sa liek používa v nenariedenej forme alebo v nariedenej forme v pomere 1:10 (napríklad sedací kúpeľ).
V kožnom lekárstve sa liek používa v nenariedenej forme alebo v nariedenej forme v pomere 1:10.
V chirurgii sa liek používa na dezinfekciu rán v nariedenej forme v pomere 1:10, na dezinfekciu rúk v nenariedenej forme.

Spôsob použitia

Dermálny roztok je určený na vonkajšie použitie, používa sa ako tekuté mydlo buď v nenariedenej alebo nariedenej forme (1:10). Po použití sa má dôkladne opláchnuť vodou. Po otvorení nádoby s antiseptikom môže dôjsť k jej mikrobiálnej kontaminácii. Balenie je potrebné po použití ihneď uzavrieť. Liek nesmie prísť do kontaktu s očami, pri chirurgických zákrokoch s mozgom alebo meningami, ani sa dostať do zvukovodu, ak existuje podozrenie na ruptúru ušného bubienka.

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré neužívajú antikoncepciu.
Liek sa nemá používať v období dojčenia.
Liek sa má používať veľmi opatrne na pokožke nedonosených detí, novorodencov a na porušenej pokožke (popáleniny, veľké otvorené rany).
Liek sa nesmie použiť ako antiseptikum pred podaním injekcie ani pri akomkoľvek invazívnom výkone, ktorý vyžaduje použitie antiseptika na chirurgické účely.
Liek sa nesmie použiť na dezinfekciu lekárskych a chirurgických nástrojov.
Súbežnému používaniu iných dezinfekčných alebo klasických mydiel je potrebné predísť.
Na uzatvorenie fľašky lieku sa nesmie používať gumený ani korkový uzáver. Liek môže tvoriť komplexy s korkom, gumou a inými polymérmi, makromolekulami, aniónovými (mydlá) a neiónovými povrchovo aktívnymi látkami.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Chrániť pred svetlom.
Nariedený roztok sa nemá uchovávať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa ktorýkoľvek z vedľajších účinkov lieku objaví v závažnej miere alebo ak sa u vás objavia akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, povedzte to svojmu lekárov ... viac >

Účinné látky

chlórhexidín , chlórokrezol , hexamidín

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36