Mohlo by vás zaujímať

CYTEAL
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
32/0949/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
98190
Názov produktu podľa ŠÚKL
CYTEAL sol der 1x250 ml (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
SOL DER - Dermálny roztok
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 6,29 €

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá chlórkrezol, hexamidín a chlórhexidín, ktoré majú antiseptické (ničia choroboplodné mikroorganizmy), antibakteriálne a fungicídne (ničia huby) účinky. Zabraňujú tak vzniku opakovanej infekcie (superinfekcie) kože potlačením rastu baktérií a húb, čím ju dezinfikujú.    

Používa sa u všetkých vekových skupín pacientov:

  • v kožnom lekárstve pri cielenej liečbe kožných ochorení (so sklonom k vzniku infekcie alebo pri ochoreniach kože, ako je napr. akné, sparenina, hubové ochorenia kože a vred predkolenia, ktoré sú už infikované).
  • v chirurgii na dezinfekciu rán.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Vredy: nanáša sa 1 alebo 2x denne buď nezriedený alebo zriedený až do pomeru 1:10, zvyčajne 2-4 týždne. 
Iné ochorenia: nanáša sa 1 alebo 2x denne buď nezriedený alebo zriedený až do pomeru 1:5, zvyčajne 2-4 týždne. 

Liečba má trvať 7 až 15 dní podľa toho, ako sa chrasta odstráni alebo infekcia pretrváva. Možno bude potrebné, aby liečba trvala dlhšie až 4 týždne.
Ak sa po 5 dňoch liečby infekcia nezlepší alebo sa zhorší, je potrebné obrátiť sa na lekára.

Spôsob použitia

Dermálny roztok je určený na vonkajšie použitie buď v nenariedenej alebo nariedenej forme (do 1:10). Nie je určený na injekčné alebo  perorálne použitie.

  • Nezriedený: nanáša sa na postihnutú oblasť kože (ekzém, ovčie kiahne, pásový opar) pomocou vatového tampónu alebo sa na ňu naleje. Vtiera sa 1 minútu a potom sa dôkladne opláchne vodou.
  • Zriedený: používa sa pri kúpeli alebo v sprche ako tekuté mydlo. Po použití sa dôkladne opláchne vodou.

Ak sa bude sa na plochy ošetrené roztokom aplikovať okluzívny obväz, treba dbať na to, aby pred aplikáciou obväzu nezostalo v danom mieste nadmerné množstvo lieku.
Po použití sa má fľaša ihneď uzavrieť.

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas tehotenstva a u žien v reprodukčnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu.
Nemá sa používať v období dojčenia.
Liek sa má používať veľmi opatrne na pokožke nedonosených detí a novorodencov.
Liek sa nesmie použiť ako antiseptikum pred podaním injekcie ani pri akomkoľvek invazívnom výkone, ktorý vyžaduje použitie antiseptika na chirurgické účely.
Liek sa nesmie použiť na dezinfekciu lekárskych a chirurgických nástrojov.
Súbežnému použitiu iných antiseptík určených na kožu, najmä bežných mydiel, je potrebné sa vyhnúť.
Liek nesmie prísť do kontaktu s očami, pri chirurgických zákrokoch s mozgom alebo meningami, ani sa dostať do zvukovodu, ak existuje podozrenie na ruptúru ušného bubienka.
Na uzatvorenie fľašky lieku sa nesmie používať gumený ani korkový uzáver. Liek môže tvoriť komplexy s korkom, gumou a inými polymérmi, makromolekulami, aniónovými (mydlá) a neiónovými povrchovo aktívnymi látkami.
Chlórkrezol je inkompatibilný s chloridom vápenatým, kodeíniumfosfátom, diamorfíniumchloridom, chiníniumchloridom, metylcelulózou, cetomakrogolom 1000, polysorbátom 80, ópiovými alkaloidmi.
Uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, chránené pred svetlom.
Nariedený roztok sa nemá uchovávať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa ktorýkoľvek z vedľajších účinkov lieku objaví v závažnej miere alebo ak sa u vás objavia akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, povedzte to svojmu lekárov ... viac >

Účinné látky

chlórhexidín, chlórokrezol, hexamidín

Indikačná skupina

32 - Antiseptiká, dezinficienciá (lokálne)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36