CONTROLOC Control 20 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 20 mg (blis. Al/Al) 1x14 ks

Mohlo by vás zaujímať

CONTROLOC Control 20 mg gastrorezistentné tablety
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/515/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80257
Názov produktu podľa ŠÚKL
CONTROLOC Control 20 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 14x20 mg (blis. Al/Al)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pantoprazol, ktorý blokuje „pumpu“ produkujúcu žalúdočnú kyselinu. Takto znižuje množstvo kyseliny v žalúdku. Používa sa na krátkodobú liečbu príznakov refluxu (napríklad pálenie záhy, regurgitácia kyseliny) u dospelých.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne. Na zlepšenie príznakov môže byť potrebné užívať tablety ďalšie 2-3 nasledujúce dni. Po úplnom ústupe príznakov sa liečba musí ukončiť.

Trvanie liečby: 
Bez konzultácie s lekárom nesmie liečba trvať dlhšie ako 4 týždne. Ak sa pacient po 2 týždňoch nepretržitej liečby nebude cítiť lepšie alebo sa bude cítiť horšie, musí sa obrátiť na lekára.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vždy v celku (nesmú žuvať alebo lámať), pred jedlom a zapíjajú sa vodou. 

Upozornenie

Liek sa nesmie používať používať v tehotenstve a nemá sa používať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
Pri neočakávanom znížení telesnej hmotnosti, anémii, gastrointestinálnom krvácaní, dysfágii, pretrvávajúcom vracaní, vracaní krvi alebo ak je podozrenie/bol potvrdený žalúdkový vred, musí lekár vylúčiť malígne ochorenie.
Liek môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamínu) a oplyvňovať absorbciu niektorých liekov. Pri dlhodobej terapii môže spôsobovať zníženie hladiny horčíka a zvýšenie rizika fraktúr a kožného lupus erythematosus.
Liek môže ovplyvniť vyšetrenia na neuroendokrinné nádory. Liečba sa má zastaviť aspoň na 5 dní pred vykonaním meraní CgA (chromogranín A).
Ak sa v priebehu liečby vyskytnú nežiaduce reakcie ako závraty a poruchy videnia, pacient nesmie viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita. Frekvencia výskytu je neznáma.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého
Ihneď oznámte svojmu lekárovi, alebo sa spojte pohotovostným lekárom v najbližšej nemocnici, ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajšíchúčinkov. Ihneď prestaňte užívať tento l ... viac >

Účinné látky

pantoprazol

Indikačná skupina

09 - Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36