Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,19 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,69 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/23 4,69 € (0,0 %) 8,50 € (0,0 %)
01/23 4,69 € (0,0 %) 8,50 € (0,0 %)
12/22 4,69 € (0,0 %) 8,50 € (0,0 %)
11/22 4,69 € 8,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CLOBEX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0514/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37402
Názov produktu podľa ŠÚKL
CLOBEX shp 1x125 ml
Aplikačná forma
SHP - Šampón
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Šampón obsahuje liečivo nazývanéklobetazólium-propionát; patrí do skupiny liekov nazývaných lokálne kortikosteroidy (alebo steroidy). Lokálny“ znamená, že sa má nanášať len na povrch kože. Lokálne kortikosteroidy zmierňujú začervenanie, svrbenie a zápal, ktoré sú spojené s kožnými ochoreniami. Liek sa používa u dospelých na liečbu psoriázy strednej intenzity vo vlasatej časti hlavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).
Podávanie deťom mladším ako 2 roky je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 g šampónu = 1 ml šampónu. 1 g šampónu obsahuje 500 mikrogramov klobetazóliumpropionátu.

Šampón sa má aplikovať 1x denne priamo na suchú vlasatú časť hlavy.
Vyžaduje sa dobré prekrytie a premasírovanie lézií.
Na prekrytie celej vlasatej časti hlavy stačí v rámci 1 aplikácie množstvo zodpovedajúce približne 1/2 polievkovej lyžice (približne 7,5 ml).

Nesmie sa prekročiť celková týždenná dávka 50 g.

Dĺžka liečby sa musí obmedziť maximálne na 4 týždne.
Hneď ako sa spozorujú klinické výsledky, treba robiť v liečbe prestávky, alebo ak je to potrebné, nahradiť inou liečbou.
Ak sa v priebehu 4 týždňov nepozoruje zlepšenie, bude potrebné prehodnotiť diagnózu.
Opakované liečebné kúry šampónom na kontrolu exacerbácií sa môžu použiť len pod pravidelným lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Liek je určený na použitie na kožu vo vlasatej časti hlavy.
Po aplikácii sa šampón nechá pôsobiť bez prekrytia 15 minút. Po aplikácii si treba dôkladne umyť ruky. Po 15 minútach sa musí šampón dôkladne opláchnuť vodou a/alebo ak je to potrebné, na lepšie umytie vlasov sa môže použiť aj obyčajný šampón. Potom sa vlasy usušia ako zvyčajne.
Liek sa nesmie aplikovať do očí a na očné viečka.

Upozornenie

Liek sa nemá používať počas tehotenstva a dojčenia, ak to nie je nevyhnutné.
Liek je kontraindikovaný u detí do 2 rokov.
Liečba šampónom u detí 2-18 rokov sa neodporúča, može sa vyskytnúť spomalený rast detí. Ak sa šampón používa u detí, liečba sa musí vyhodnocovať v týždenných intervaloch.
Liečba vyžaduje dôkladný dohľad, preto treba chodiť pravidelne k lekárovi na kontrolu, aby posúdil pokrok liečby. 
Bezpečnosť a účinnosť lieku sa u pacientov vo veku 65 a viac rokov nestanovila.
Pacienti s poruchou funkcie pečene: je potrebné monitorovať prípadné nežiaduce účinky.
Liek sa nesmie aplikovať na oblasti kože postihnuté bakteriálnymi, vírusovými, hubovými alebo parazitickými infekciami, na ulcerózne rany a špecifické kožné ochorenia (tuberkulóza kože, kožné ochorenia spôsobené syfilisom).

Šampón je určený len na liečbu psoriázy vo vlasatej časti hlavy a nesmie sa používať na liečbu iných oblastí kože.
Pri náhlom prerušení liečby je možné riziko 
rebound efektu alebo relapsu. Preto má lekársky dohľad pokračovať aj po liečbe.
Aby nedošlo k interakcii s farbou na vlasy, musí sa liek dôkladne opláchnuť.

Používanie liečivého šampónu v kombinácii s kortikosteroidmi alebo liekmi určenými na kontrolu imunitného systému môže viesť k závažným infekciám (potrebná opatrnosť a zvážiť ich súčasné používanie).
Po 1. otvorení sa má liek spotrebovať do 6 mesiacov.
Liek obsahuje 100 mg alkoholu (etanol) v každom grame, čo zodpovedá 10 % m/m. Môže vyvolať pocit pálenia na poškodenej koži.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Šampón Clobex môže spôsobiť nasledujúce vedľajšie účinky:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí):
pocit pálenia kože, zápal jedného alebo viacerých vlasových folikulov (vlasových va ... viac >

Účinné látky

klobetazóliumpropionát

Indikačná skupina

46 - Dermatologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36