Clensia plo por (vre.papier/PE/Al-4 vre.A+4 vre.B) 1x8 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,10 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/22 8,10 € (0,0 %) 3,90 € (0,0 %)
09/22 8,10 € (0,0 %) 3,90 € (0,0 %)
08/22 8,10 € (0,0 %) 3,90 € (0,0 %)
07/22 8,10 € 3,90 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, CCH, GER, ONK, INT, CHI, GYN, GIT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clensia
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
61/0466/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1803C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clensia plo por 8 (vre.papier/PE/Al-4 vre.A+4 vre.B)
Aplikačná forma
PLO POR - Prášok na perorálny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek sa užíva na vyčistenie čriev pred vyšetrením.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Jednorazová liečba na vyčistenie čreva u dospelých pozostáva z rozpustenia obsahu 4 vreciek A a 4 vreciek B v 2 litroch vody, ktoré sa užijú perorálne.

Dávkovací režim
Na dobré vyčistenie hrubého čreva je potrebné vypiť celé množstvo roztoku. Na jeden liečebný cyklus je potrebné, aby sa obsah 4 vreciek A a 4 vreciek B rozpustil v 2 litroch vody.

Spôsob použitia 

Liek je určený na perorálne použitie. Roztok sa má pripraviť a vypiť pred vyšetrením jedným z dvoch nasledujúcich spôsobov: Celý dávkovací režim deň pred vyšetrením: viď, SPC časť 4.2 alebo rozdelený dávkovací režim: viď. SPC časť 4.2. 
Od začiatku liečebného cyklu až do ukončenia klinického vyšetrenia sa nesmie konzumovať tuhé jedlo. Medzi posledným príjmom tekutiny a začiatkom klinického vyšetrenia majú uplynúť aspoň dve hodiny. Po vyšetrení je dôležité aby pacient pil dostatok tekutín. 
Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6 SPC. 

Upozornenie: 

Liek sa môže používať počas tehotenstva a dojčenia ak je to nevyhnutné.
Podávanie lieku sa neodporúča u detí mladších ako 18 rokov. 
Liek sa musí používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov.
Liek sa má podávať s opatrnosťou u pacientov so závažnou renálnou insuficienciou (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov so zlyhávaním srdca, akútnym infarktom myokardu a nestabilnou angínou pectoris.
Liek obsahuje sodík a draslík, čo sa má vziať do úvahy u pacientov na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka resp. draslíka.
Nepoužívajte u pacientov v bezvedomí.
Počas 1 hodiny po podaní a počas podávania sa nemá užívať žiadny perorálne podávaný liek, pretože sa môže z gastrointestinálneho traktu vyplaviť.
Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej 25°C.Pripravený roztok sa môže uchovávať po dobu 24 hod. a môže sa uchovávať v chladničke (2°C – 8°C).

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a okamžite sa spojte so svojím lekárom. Neužívajte už viac Clensiu, kým vás nevyšetrí váš lekár:
vyr ... viac >

Účinné látky

chlorid draselný, chlorid sodný, citrónan sodný (nátrium citrát), kyselina citrónová bezvodá, makrogol, simetikon, síran sodný, bezvodný

Indikačná skupina

61 - Laxatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36