Chloramphenicol VUAB 1 g plo ijf (liek.inj.skl.+Al uzáver s plast.odnímat.viečkom) 1x1 lag

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Chloramphenicol VUAB 1 g
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0067/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4200A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Chloramphenicol VUAB 1 g plo ijf 1x1 g (liek.inj.skl.+Al uzáver s plast.odnímat.viečkom)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je širokospektrálne (účinné na viac druhov baktérií) bakteriostatické (spomaľuje a zastavuje rast mikróbov) antibiotikum, ktorého použitie je vyhradené iba pre ťažké infekcie vyvolané citlivými mikróbmi, ktoré nie je možné liečiť inými, menej toxickými antibiotikami.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek je určený na intravenózne podanie. Dávkovanie závisí od závažnosti infekcie. Odporúčané štandardné dávky:

Dospelí: Obvyklá denná dávka pri výhradne parenterálnom podaní je 1 g (vyjadrené v hodnotách chloramfenikolovej bázy), každých 6 – 8 hodín.

Starší pacienti: Starším pacientom s normálnou funkciou pečene a obličiek sa podáva obvyklá dávka pre dospelých.

Deti: Deťom sa podáva 50 mg/kg chloramfenikolu denne v rozdelených dávkach každých 6 hodín (táto dávka nesmie byť prekročená). Pacientov je nutné kontrolovať z hľadiska výskytu známok toxicity.

Novorodenci a predčasne narodené deti: 25 mg/kg denne v rozdelených dávkach.

Pacienti s poškodenou funkciou pečene a obličiek: Dávkovanie chloramfenikolu musí byť znížené.

Vo výnimočných prípadoch, ako je septikémia alebo meningitída, môžu byť podané dávky až do 100 mg/kg/deň. Tieto vysoké dávky musia byť znížené ihneď, akonáhle je to klinicky indikované.
Pre prevenciu relapsov musí liečba pokračovať po návrate telesnej teploty do normálu 4 dni v prípade riketsiových infekcií a 8 – 10 dní v prípade tyfoidnej horúčky.
Náhrada intravenózne podávaného chloramfenikolu za iné vhodné perorálne podávané antibiotikum má byť vykonaná čo najskôr.

Spôsob použitia

Roztok sa aplikuje vnútrožilovo (používa sa 10% roztok pripravený zriedením obsahu liekovky s 15 ml vody na injekciu), vhodnou formou aplikácie je intravenózna infúzia.
Liek sa musí podávať len intravenózne. Bolo preukázané, že po intramuskulárnom podaní je neúčinný!
Pokyny na rekonštitúciu a riedenie lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

V tehotenstve možno chloramfenikol podávať iba u tých závažných infekcií, ktoré nie je možné liečiť inak a ak prínos prevažuje nad možným rizikom pre plod.
Podávanie počas dojčenia je kontraindikované.
Chloramfenikol smie byť podávaný len pod dohľadom lekára.
Chloramfenikol môže závažne tlmiť kostnú dreň, a tak spôsobiť agranulocytózu, trombocytopenickú purpuru alebo plastickú anémiu.
Liek vyvoláva intoleranciu alkoholu. Znižuje účinok preparátov železa, vitamínu B12 a kyseliny listovej na krvotvorbu.
Chloramfenikol nesmie byť používaný v liečbe infekcií, ktoré sú citlivé na menej toxické antibiotiká, nie je určený na profylaktické podávanie. Má byť vyhradený pre prípady, v ktorých nie je možné použiť iné, menej toxické antibiotikum.
Pokiaľ je to možné, má sa zabrániť opakovanému podávaniu chloramfenikolu.
Pacientov je nutné kontrolovať z hľadiska výskytu známok toxicity.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky sa vyskytujú asi u 10 % pacientov. Pre stanovenie frekvencie výskytu nie sú k dispozícii dostatočné údaje z klinických štúdií.
Ak sa u vás objavia prejavy ktoréhokoľvek z nasl ... viac >

Účinné látky

chloramfenikol

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36