Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,28 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,28 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 0,00 € (0,0 %) 5,28 € (0,0 %)
10/22 0,00 € (0,0 %) 5,28 € (0,0 %)
09/22 0,00 € (0,0 %) 5,28 € (0,0 %)
08/22 0,00 € 5,28 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CARDILAN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0046/84-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88356
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cardilan tbl 100x175 mg (fľ.skl.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny tzv. kardiák, t. j. liečiv používaných na prevenciu niektorých ochorení srdca, ktoré sa môžu zhoršiť pri nedostatku draslíka a horčíka v organizme. Obsahuje káliumaspartát a magnéziumaspartát.

Používa sa ako podporná liečba ischemickej choroby srdca a ako podporná liečba pri poruchách srdcového rytmu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Začiatok liečby: zvyčajne sa užívajú 1-2 tablety 3x denne.

Udržiavacia dávka: najčastejšie je ½ -1 tableta 3x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Vplyv potravy na rýchlosť a intenzitu účinku sa neudáva. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Pri podávaní lieku v tehotenstve je potrebná zvýšená opatrnosť a pravidelné kontroly plazmatických hladín draslíka a horčíka.
V období dojčenia sa liek môže podávať iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa nesmie podávať pacientom s ochorením obličiek. Je kontraindikovaný u pacientov s akútnou renálnou insuficienciou v anurickej fáze, v terminálnej oligurickej fáze chronickej renálnej insuficiencie.
Liek nie je určený na podávanie deťom. Lekár musí zvažovať pomer terapeutického prínosu a rizika pri podávaní lieku deťom.
Liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v 1 tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní lieku Cardilan sa môžu ojedinele objaviť tieto vedľajšie účinky:
- nevoľnosť, hnačka,
- alergické kožné reakcie,
- pri dlhodobom užívaní vysokých dávok hrozí poškodenie obličiek,
- pr ... viac >

Účinné látky

káliumaspartát, magnéziumaspartát

Indikačná skupina

41 - Kardiaká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24