Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CARDILAN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0046/84-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88356
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cardilan tbl 100x175 mg (fľ.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu