BIONECT Control Spray sprej na ošetrenie rán (inov. 2022) 1x50 ml

Mohlo by vás zaujímať

BIONECT Control Spray
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
P0550A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Sprej na ošetrenie rán Bionect Control Spray suspenzný roztok kyseliny hyalurónovej, striebra a vitamínu E, rôzne balenia
Aplikačná forma
AER DEP - Dermálna prášková aerodisperzia

Popis a určenie

Suspenzný sprej na lokálne použitie obsahujúci kyselinu hyalurónovú (HA), metalické striebro a vitamín E.

Používa sa ošetrenie neinfikovaných kožných poranení (napr. odrenín, oderov, popraskanej kože, rezných rán, malých rán po chirurgickom zákroku, lokálnych popálenín 1. a 2. stupňa), diabetickej nohy, atletickej nohy a preležanín.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Prípravok je určený na vonkajšie použitie (aplikuje sa na kožu, vlasy, nechty, alebo sliznice).

Návod na použitie:

  1. Ranu je nutné pred aplikáciou spreja vyčistiť.
  2. Pred použitím sa nádoba niekoľko sekúnd dôkladne pretrepe.
  3. Pri aplikácii sa nádoba drží vo zvislej polohe a nástrekmi zo vzdialenosti asi 15 cm sa pokryje celú ranu dostatočným množstvom prášku.
  4. Po aplikácii sa odporúča zakryť ošetrenú plochu sterilným obväzom.
  5. Aplikuje sa 1-2x denne podľa klinického stavu. Po použití prípravok uzavrite.
  6. Prípravok sa dá ľahko odstrániť umytím rany fyziologickým roztokom.

Upozornenie: Určené na vonkajšie použitie - neprehĺtajte a neinhalujte. Tehotné ženy by mali použitie produktu konzultovať s lekárom. Použitie prípravku je kontraindikované v prípade známej precitlivelosti na niektorú zo zložiek. V prípade nežiadúcej reakcie prerušte používanie produktu a poraďte sa s lekárom. Konzultujte s lekárom predĺženie doby používania. Vyhýbajte sa priamemu kontaktu rozprašovača s ranou. Vyhýbajte sa kontaktu s očami. Po zasiahnutí očí ich niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Nevystavujte ošetrenú plochu slnečnému žiareniu. Nebezpečenstvo. Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: pri zahriati sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreneho ohňa a zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nepoužívajte, ak je obal poškodený alebo po uplynutí doby použiteľnosti. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote medzi +5 °C a +30 °C. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Číslo šarže a doba použiteľnosti sú uvedené na dne nádoby. Doba použiteľnosti platí pre nepoškodený a správne skladovaný produkt.

Informácia od dodávateľa *

BIONECT CONTROL SPRAY je suspenzný sprej na lokálne použitie obsahujúci kyselinu hyalurónovú (HA), metalické striebro a vitamín E.

Kyselina hyalurónová a striebro sú naviazané na matricu (kaolín a škrob) s absorpčnými vlastnosťami. Absorpcia exsudátu vytvára prostredie, ktoré podporuje prirodzený regeneračný proces hojenia a spoločne s kyselinou hyalurónovou a striebrom tvorí ochrannú bariéru pred mikrobiálnou kontamináciou.
Funkcia vitamínu E vytvárajúca film, ktorá napomáha re-epitelizačnému procesu, vedie k obnoveniu optimálnych podmienok pre zvlhčovanie kože.
Indikácie : ošetrenie neinfikovaných kožných poranení (napr. odrenín, oderov, popraskanej kože, rezných rán, malých rán po chirurgickom zákroku, lokálnych popálenín 1. a 2. stupňa), diabetickej nohy, atletickej nohy a preležanín.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.