Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,60 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,91 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,69 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/19 1,91 € (0,0 %) 0,69 € (0,0 %)
05/19 1,91 € (0,0 %) 0,69 € (0,0 %)
04/19 1,91 € (0,0 %) 0,69 € (0,0 %)
03/19 1,91 € 0,69 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ATORIS 10
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0194/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40532
Názov produktu podľa ŠÚKL
ATORIS 10 tbl flm 30x10 mg
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Atoris znižuje sérovú koncentráciu celkového cholesterolu, LDL cholesterolu, apolipoproteínu B a triglyceridov. Atoris zabraňuje vzniku cholesterolu v pečeni, a tak reguluje množstvo tukov v krvi. Tým, že sa vytvára menej cholesterolu v pečeni, jeho obsah v pečeňových bunkách sa zníži. Výsledkom toho je, že cholesterol preniká do buniek rýchlejšie a jeho hladiny v krvi klesnú. Maximálny terapeutický účinok sa dosiahne po 2 až 4 týždňoch užívania. Najvyšší efekt je po 4 až 6 týždňoch liečby.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dospelí: Obvyklá začiatočná dávka je 10 mg jedenkrát denne. Eventuálna úprava dávkovania sa uskutočňuje s odstupom 4 týždňov a viac. Maximálna dávka je 80 mg jedenkrát denne.
Deti a dospievajúci(od 10rokov):  Začiatočná dávka 10 mg denne. Dávku titrovať až do 20 mg denne.
Pacienti s poškodením pečene: Liek používať s opatrnosťou.

Tablety je potrebné prehltnúť celé a zapiť vodou. Môžu sa užívať nezávisle od jedla kedykoľvek počas dňa. Užívať každý deň v rovnakom čase.

Upozornenie:
Tehotné ženy nesmú liek užívať.
Dojčiace ženy nesmú liek užívať.
Ženy v reprodukčnom veku by mali používať počas liečby vhodnú antikoncepciu.
Liek nie je indikovaný na liečbu pacientov mladších ako 10 rokov.
Liek nesmú užívať pacienti s aktívnym ochorením pečene. Vyhýbať sa konzumácii väčšieho množstva alkoholu. Nevypiť viac ako jeden alebo dva malé poháre grapefruitovej šťavy denne. Pacienti majú hlásiť lekárovi/lekárnikovi, ak sa počas liečby objavia svalové kŕče, svalová slabosť alebo svalová bolesť (je potrebné vyšetriť hladiny kreatínkinázy).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak pociťujete niektorý z nasledujúcich nežiaducich účinkov, prestaňte užívať vaše tablety a okamžite to povedzte svojmu lekárovi alebo choďte do najbližšej nemocnice na pohotovostné oddelenie.
Zried ... viac >

Účinné látky

atorvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24