ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 100 mg (blis.Al/PP priehľ.) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,25 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,00 € (0,0 %) 1,25 € (0,0 %)
02/23 2,00 € (0,0 %) 1,25 € (0,0 %)
01/23 2,00 € (0,0 %) 1,25 € (0,0 %)
12/22 2,00 € 1,25 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ASPIRIN PROTECT 100
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0810/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12460
Názov produktu podľa ŠÚKL
ASPIRIN PROTECT 100 tbl ent 50x100 mg (blis.Al/PP priehľ.)
Aplikačná forma
TBL ENT - Gastrorezistentné tablety
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 2,70 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Liek obsahuje kyselinu acetylsalicylovú. Kyselina acetylsalicylová v nižších dávkach bráni tvorbe krvných zrazenín, chráni pred upchatím tepien, čo môže byť príčinou závažných srdcových chorôb (infarkt) alebo mozgových chorôb (mozgová porážka). Gastrorezistentné tablety zaručujú rozpustenie tablety až v zásaditom prostredí tenkého čreva, čo chráni sliznicu žalúdka.

Liek sa používa ako súčasť štandardnej liečby nestabilnej srdcovej angíny (angina pectoris) a akútneho srdcového infarktu. Ďalej sa používa na prevenciu reinfarktov, po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (tepnách) a na prevenciu prechodných ischemických záchvatov a mozgového infarktu u pacientov s ischemickými záchvatmi.

Liek nie je vhodný na liečbu bolesti.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nestabilná angina pectoris:
Denná dávka sa pohybuje medzi 75-300 mg kyseliny acetylsalicylovej. Na zlepšenú toleranciu sa odporúča dávka 1 tableta denne.

Akútny infarkt myokardu: 
Úvodná dávka: 2-3 tablety hneď po podozrení na infarkt myokardu 
Udržiavacia dávka: 1 tableta každý deň

Prevencia reinfarktov:
Odporúčaná dávka: 1 tableta denne.

Po operáciách alebo iných intervenciách na arteriálnych cievach (napr. po ACVB, pri PTCA):
Denná dávka sa pohybuje medzi 100-300 mg kyseliny acetylsalicylovej.
Na zlepšenú toleranciu sa odporúča dávka 1 tableta denne.
Najvhodnejší čas na začatie liečby po aortokoronárnom venóznom bypasse (ACVB) sa zdá byť 24 hodín po operácii.

Prevencia tranzitórnych ischemických záchvatov (TIA) a mozgového infarktu po u pacientov s TIA:
Denná dávka sa pohybuje medzi 30-300 mg kyseliny acetylsalicylovej.
Na zlepšenú toleranciu sa odporúča denná dávka 1 tableta denne (zodpovedá 100 mg kyseliny acetylsalicylovej).

Liek je určený na dlhodobé používanie. Ošetrujúci lekár musí rozhodnúť o dĺžke liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, prednostne pred jedlom a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Na liečbu akútneho infarktu myokardu sa prvá tableta má rozhrýzť alebo rozžuvať.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v poslednom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa liek užíva iba po konzultácii s lekárom, má sa použiť najnižšia dávka a dĺžka liečby má byť čo najkratšia.
Počas dojčenia sa liek môže užívať len po konzultácii s lekárom.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným zlyhaním obličiek, u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa vyžaduje opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou hepatálnou insuficienciou, u pacientov s poškodením funkcie pečene sa vyžaduje opatrnosť.
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s aktívnym peptickým vredom, opatrnosť sa odporúča pacientom, ktorí mali v minulosti žalúdkový alebo dvanástnikový vred, prípadne krvácanie do žalúdka a čreva.
Liek je kontraindikovaný u pacientov, ktorí mali v minulosti alergickú reakciu s astmatickým záchvatom na salicyláty alebo iné nesteroidové protizápalové lieky.
Liek môže viesť k zvýšeniu krvácavosti počas a po chirurgických zákrokoch (vrátane drobných chirurgických zákrokov, napr. extrakcia zuba). Pred operáciami je potrebné informovať lekára o užívaní lieku.
Počas užívania lieku sa neodporúča užívať alkohol.
Nie všetky lieky (vrátane voľnopredajných) sa dajú kombinovať, potrebné je konzultovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ochorenia tráviaceho traktu ako je dyspepsia (porucha trávenia), bolesť brucha a žalúdočno-črevné bolesti, zriedkavo zápal tráviaceho systému, stenóza až obštrukcia čriev, žalúdkové alebo dvanástnik ... viac >

Účinné látky

kyselina acetylsalicylová

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60