Kategorizačné údaje
Maximálna cena 61,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 61,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/20 0,00 € (0,0 %) 61,83 € (0,0 %)
10/20 0,00 € (0,0 %) 61,83 € (0,0 %)
09/20 0,00 € (0,0 %) 61,83 € (0,0 %)
08/20 0,00 € 61,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. TRN, PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ASPENDOS 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0798/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01689
Názov produktu podľa ŠÚKL
ASPENDOS 100 mg tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Účinná látka v tabletách je modafinil. Liek môžu užívať dospelí, ktorí trpia na narkolepsiu. Liek im pomáha ostať bdelí. Modafinil môže zlepšiť:

  • narkolepsiu,
  • znížiť pravdepodobnosť záchvatov spánku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Modafinil má byť používaný len u pacientov, ktorí absolvovali kompletné vyšetrenie ich nadmernej spavosti vykonané v súlade s diagnostickými kritériami ICSD a ktorým bola diagnostikovaná narkolepsia.

Dospelí:
Odporúčaná úvodná denná dávka je 200 mg.
Celková denná dávka má byť podaná naraz ráno alebo v 2 rovnakých dávkach ráno a na obed, podľa posúdenia lekára a pacientovej odpovede na liečbu.
U pacientov s nedostatočnou odpoveďou na úvodnú dávku modafinilu 200 mg, môže byť použitá dávka až 400 mg v 1 alebo 2 rozdelených dávkách.
Dlhodobá účinnosť modafinilu (> 9 týždňov) nebola hodnotená.

Pacienti s poruchou funkcie pečene
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene má byť dávka modafinilu znížená na polovicu.

Starší pacienti: 
Vzhľadom k možnosti nižšieho klírensu a vyššej systémovej expozície sa u pacientov starších ako 65 rokov odporúča začať liečbu dávkou 100 mg denne.

Spôsob použitia

Tablety sa prehĺtajú celé a zapíjajú dostatočným množstvom vody. Užívajú sa nezávisle od jedla.

Upozornenie:

Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby používať účinnú antikoncepciu. Keďže modafinil môže znižovať účinnosť perorálnej antikoncepcie, vyžadujú sa ďalšie alternatívne metódy antikoncepcie
Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov, nakoľko bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.
U pacientov liečených modafinilom boli hlásené prípady samovražedného správania.
Modafinil je spájaný so vznikom alebo zhoršením psychotických alebo manických príznakov.

V súvislosti s použitím modafinilu boli hlásené závažné vyrážky vyžadujúce hospitalizáciu a ukončenie liečby.
Modafinil je spájaný so vznikom alebo zhoršením úzkosti. 

Na určenie bezpečného a účinného dávkovania pre pacientov s poruchou obličiek nie je dostatok informácií.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s neliečenou hypertenziou a srdcovými arytmiami.
Liek môže ovplyvniť pozornosť a schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Na liek môže vzniknúť závislosť.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať tento liek a ihneď informujte svojho lekára ak:
máte náhle problémy s dýchaním alebo dýchavičnosť alebo sa u vás začne objavovať opuch tváre, úst alebo pažeráka.sa objavia kožné vyr ... viac >

Účinné látky

modafinil

Indikačná skupina

06 - Psychostimulanciá (nootropné liečivá, analeptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36