Aqua pro injectione Braun lif par (amp.PE) 20x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aqua pro injectione Braun
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0398/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26932
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aqua pro injectione Braun lif par 20x10 ml (amp.PE)
Aplikačná forma
LIF PAR - Rozpúšťadlo na parenterálne použitie
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Sterilná voda na injekciu sa používa na prípravu a riedenie liekov podávaných do žily (i.v., parenterálne použitie).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Voda na injekciu sa používa na riedenie alebo rozpúšťanie parenterálnych liekov. Dávkovanie a dĺžka používania závisí od pokynov predpísaných pre rozpúšťaný alebo riedený liek.

Spôsob použitia

Spôsob podávania závisí od pokynov predpísaných pre rozpúšťaný/riedený liek. Lieky sa musia pripraviť alebo nariediť bezprostredne pred použitím.

Upozornenie

Použitie u tehotných a dojčiacich žien závisí od charakteru pridávaných liekov. Do úvahy treba vziať kontraindikácie pridaného lieku.
Voda na injekciu sa nesmie používať samotná na intravenózne podanie.
Z mikrobiologického hľadiska sa musí liek ihneď použiť.
Prípravok sa uchováva pri teplote do 25°C.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky, ak sa dodržiava návod na použitie.
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To ... viac >

Účinné látky

voda na injekciu (aqua injectabilis)

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36