Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AGAPURIN SR 600
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0283/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35763
Názov produktu podľa ŠÚKL
AGAPURIN SR 600 tbl plg 20x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo pentoxifylín. Zlepšuje prietok krvi cievnym riečiskom a tým aj vyživovanie tkanív v miestach zhoršeného prietoku. Liek sa používa pri poruchách prekrvenia periférnych tkanív vyvolaných:

  • zhoršením prietoku periférnymi tepnami (z dôvodu aterosklerózy alebo cukrovky),
  • pri poškodení tkanív z nedostatočnej výživy (napríklad vredy predkolenia, gangréna),
  • pri stavoch po cievnych mozgových príhodách,
  • pri poruchách cievneho zásobovania oka a vnútorného ucha.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie a spôsob podávania závisí od typu a závažnosti cirkulačných porúch a od individuálnej tolerancie lieku.

Dospelí
Obvyklé dávkovanie je 1 tableta 2x denne.
Maximálna denná dávka je 1 200 mg pentoxifylínu.

Porucha funkcie pečene
Pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene treba v závislosti od tolerancie znížiť dávku.

Porucha funkcie obličiek
Pacientom s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min) treba znížiť dávku približne o 30-50%. Predstavuje to 600-800 mg pentoxifylínu denne – v závislosti od individuálnej tolerancie.

Hypotenzívni pacienti, pacienti s nestabilným obehom alebo pacienti, pre ktorých je zníženie krvného tlaku veľkým rizikom (napr. pacienti s vážnou koronárnou srdcovou chorobou alebo relevantnou stenózou ciev zásobujúcich mozog)
Odporúča sa začať liečbu nízkymi dávkami a tieto len postupne zvyšovať.

Spôsob použitia

Tablety sa majú prehltnúť celé počas jedla alebo hneď po jedle a zapiť dostatočným množstvom vody (asi ½ pohára). Užívajú sa v pravidelných časových odstupoch. Tablety sa nesmú deliť, žuvať ani hrýzť.

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča pre nedostatok klinických údajov.
Počas dojčenia sa liek môže užívať len v prípade, ak potenciálny prínos prevyšuje nad potenciálnym rizikom pre plod.
Bezpečnosť a účinnosť pentoxifylínu u detí do 18 rokov nebola doteraz stanovená.
Liek môže zosilniť krvácanie, hypotenzívny účinok antihypertenzív a hypoglykemický účinok diabetík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní pentoxifylínu (liečiva obsiahnutého v lieku AGAPURIN SR 600) sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky zoradené podľa frekvencie výskytu:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať men ... viac >

Účinné látky

pentoxifylín

Indikačná skupina

83 - Vazodilatanciá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36