Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AGAPURIN SR 600
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0283/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35763
Názov produktu podľa ŠÚKL
AGAPURIN SR 600 tbl plg 20x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu