ACIDUM ASCORBICUM BBP sol inj 500 mg (amp.skl.) 5x5 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACIDUM ASCORBICUM BBP
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0799/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
24836
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACIDUM ASCORBICUM BBP sol inj 5x5 ml/500 mg (amp.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo kyselinu askorbovú (vitamín C).

Liek sa používa na liečbu nedostatku vitamínu C alebo pri jeho zvýšenej potrebe, kedy ho nie je možné doplniť príjmom potravy a ako náhrada strát vitamínu C pri peritoneálnej dialýze (druh dialýzy).

Zvýšený prívod kyseliny askorbovej vyžadujú napríklad ľudia s horúčkovými a chronickými ochoreniami, nedonosené a predčasne narodené deti, ľudia s popáleninami, dlho sa hojacimi ranami a zlomeninami, ako aj s hematologickými ochoreniami (ochorenia krvi).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 21. 6. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 – 2 ampulky (500 – 1000 mg) denne.
Deti: v priemere 170 mg/m2/24 hodín.

Spôsob použitia

Liek obvykle podáva lekár alebo zdravotná sestra a je určený na intravenózne podanie (do žily). Subkutánne (podkožne) a intramuskulárne (medzisvalovo) sa liek podáva iba v prípade nemožnosti intravenóznej aplikácie (veľká bolestivosť).

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže užívať len po porade s lekárom.
Liek sa vylučuje do materského mlieka, užívanie lieku počas dojčenia je možné len po porade s lekárom.
Pri podávaní vysokých dávok kyseliny askorbovej počas tehotenstva je riziko vzniku hypovitaminózy C (nedostatku vitamínu) u novorodencov.
Pri náhlom prerušení dlhšej liečby vysokými dávkami sa môžu vyskytnúť paradoxné prejavy hypovitaminózy C a pokles nešpecifickej imunity.
Vysoké dávky vitamínu C môžu zvýšiť absorpciu vitamínu B12, a antibiotika V-penicilínu z tráviacej sústavy, železa a ovplyvniť metabolizmus vitamínu B6.
Kyselina askorbová znižuje účinnosť antikoagulancií (heparín, kumarínové antikoagulanciá – lieky na riedenie krvi).
Po súčasnom podaní sulfónamidov a para-aminosalicylovej kyseliny sa zvyšuje riziko kryštalúrie (tvorby kryštálikov rôznych látok v obličkách).
Liek môže zvýšiť účinok izoprenalínu (látka v liekoch na srdce).
U pacientov s chýbajúcou glukózo-6-fosfátdehydrogenázou môže dochádzať k hemolýze (rozpad červených krviniek).
Pri vysokých dávkach je potrebná opatrnosť (vzniká riziko tvorby obličkových kameňov, prítomnosť solí kyseliny šťavelovej v krvi a prítomnosť cukru v moči). Zvýšená prítomnosť oxalátov (solí kyseliny šťavelovej) v moči môže v niektorých prípadoch vyvolávať pálenie pri močení, prechodne hnačku. 
Liek sa má uchovávať pri teplote do 25°C, v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri vysokých dávkach vzniká riziko tvorby obličkových kameňov, hyperoxalémie (prítomnosť solí kyseliny šťavelovej v krvi) a glykozúrie (prítomnosť cukru v moči). Zvýšená prítomnosť oxalátov (solí ... viac >

Účinné látky

kyselina askorbová (vitamín C)

Indikačná skupina

86 - Vitamíny, vitagény

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36