Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,26 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 1,96 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,30 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
10/17 2,01 € (+2,6 %) 0,25 € (-16,7 %)
09/17 1,96 € (0,0 %) 0,30 € (0,0 %)
08/17 1,96 € (0,0 %) 0,30 € (0,0 %)
07/17 1,96 € 0,30 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUPRO 5
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0312/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94958
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUPRO 5 tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku alebo na liečbu srdcového zlyhania. Obsahuje liečivo chinapril, ktoré patrí do skupiny ACE inhibítorov. Jeho účinok je založený na potlačení tvorby látok podieľajúcich sa na zvyšovaní krvného tlaku v tele.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Pri esenciálnej hypertenzii je obvykle úvodná dávka 10 mg alebo 20 mg chinaprilu denne (dávku možno zvýšiť až na 40 mg denne). Dennú dávku možno užiť celú naraz v jednej dávke alebo rozdeliť na dve dávky (ráno a večer), v pravidelných časových odstupoch.

Pri srdcovom zlyhaní je obvykle úvodná dávka 2,5 alebo 5 mg chinaprilu ráno a večer. Udržiavacia dávka je zvyčajne 10–40 mg chinaprilu denne, rozdelená na 2 rovnaké dávky so súbežne podávanými liekmi. Maximálna dávka nesmie presiahnuť 20 mg 2x denne.

U pacientov so stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek a/alebo starších ako 65 rokov sa odporúča úvodná dávka 2,5-5 mg chinaprilu, udržiavacia dávka je zvyčajne 5-10 mg chinaprilu denne. Maximálna dávka nemá presiahnuť 20 mg chinaprilu denne.

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla a zapijú sa trochou tekutiny. Liečba je dlhodobá a nemala by sa prerušiť náhle, o dĺžke liečby rozhoduje lekár. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak a tepovú frekvenciu. Schopnosť obsluhovať stroje alebo viesť vozidlo môže byť zhoršená, zvlášť pri začatí liečby. Použitie sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity. Použitie je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra gravidity. Použitie lieku sa počas dojčenia neodporúča u predčasne narodených detí a počas prvých týždňov po narodení.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite prestaňte užívať ACCUPRO a vyhľadajte lekársku pohotovosť, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce nežiaduce účinky:
- opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýchaní ( ... viac >

Účinné látky

chinapril (quinapril)

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24