Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUPRO 5
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0312/91-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94958
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUPRO 5 tbl flm 30x5 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu