Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUPRO 10
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0293/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94967
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUPRO 10 tbl flm 100x10 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku alebo na liečbu srdcového zlyhania. Obsahuje liečivo chinapril, ktoré patrí do skupiny ACE inhibítorov. Jeho účinok je založený na potlačení tvorby látok podieľajúcich sa na zvyšovaní krvného tlaku v tele.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 11. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Esenciálna hypertenzia:
Úvodná dávka: 10 mg alebo 20 mg denne. Ak je to nutné, dávka sa môže zvýšiť (najskôr po 4 týždňoch) na 20 mg alebo 40 mg denne. Maximálna denná dávka je 80 mg. Dennú dávku možno užiť celú naraz v 1 dávke alebo rozdeliť na 2 dávky (ráno a večer).

Srdcové zlyhanie:
Úvodná dávka: 2,5 mg alebo 5 mg ráno a večer. Udržiavacia dávka je zvyčajne 10 – 40 mg denne, rozdelená na 2 rovnaké dávky so súbežne podávaným liekmi. Maximálna denná dávka 2 x 20 mg sa nesmie prekročiť.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
- klírens kreatinínu 30 – 60 ml/min: Úvodná dávka: 5 mg denne. Udržiavacia dávka je zvyčajne 5 – 10 mg denne. Maximálna dávka: 20 mg denne.
- klírens kreatinínu 9,96 – 30 ml/min: Úvodná dávka: 2,5 mg denne. Udržiavacia dávka je zvyčajne tiež 2,5 mg denne. Maximálna dávka: 5 mg denne. Interval medzi dávkami musí byť najmenej 24 hodín.

Pacienti nad 65 rokov:
Úvodná dávka: 5 mg denne. Udržiavacia dávka je zvyčajne 5 – 10 mg denne. Maximálna dávka: 20 mg denne.

Pacient s nedostatkom soli a/alebo tekutín (ako následok vracania, hnačky, diuretickej liečby), kardiálnou insuficienciou, akútnym infarktom myokardu, nestabilnou angínou pektoris alebo ťažkou hypertenziou:
Úvodná dávka: 2,5 mg ráno. Pacienti majú byť sledovaní min. 6 hodín.

O dĺžke liečby rozhodne lekár.
V prípade vynechania dávky sa má pokračovať ďalšou v plánovanom čase. Neužívať dvojnásobnú dávku.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva nezávisle na jedle a zapije sa pohárom vody. Dávka sa užíva celá ráno, alebo sa rozdelí na 2 dávky (ráno a večer). Deliaca ryha umožňuje rozdeliť tabletu na 2 rovnaké dávky. Tableta sa nemá hrýzť.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať v skorom štádiu tehotenstva, a nesmie sa užívať v 2. a 3. trimestri tehotenstva.
Počas liečby sa neodporúča dojčiť u predčasne narodených detí a počas prvých niekoľko týždňov po pôrode.
Schopnosť zaoberať sa činnosťami, ako sú obsluhovanie strojov alebo vedenie vozidla, môže byť zhoršená, zvlášť pri začatí liečby.
Počas liečby sa neodporúča konzumovať alkohol.
Môže sa vyskytnúť fotosenzitivna reakcia.
Obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite prestaňte užívať ACCUPRO a vyhľadajte lekársku pohotovosť, ak sa u vás vyskytnú nasledujúce nežiaduce účinky:
- opuch tváre, jazyka a/alebo hrdla, ktorý môže spôsobiť ťažkosti pri dýc ... viac >

Účinné látky

chinapril (quinapril)

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24