Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACCUPRO 10
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0293/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94967
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACCUPRO 10 tbl flm 100x10 mg (blis.Al/PA/Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu