0,9 % CHLORID SODNÝ BAXTER-VIAFLO sol inf (vak POF/PA) 10x1000 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0248/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34402
Názov produktu podľa ŠÚKL
0,9 % Chlorid sodný Baxter-Viaflo sol inf 10x1000 ml (vak POF/PA)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek predstavuje roztok s obsahom chloridu sodného vo vode. Chlorid sodný je chemická látka (často nazývaná „soľ“) nachádzajúca sa v krvi.

Používa sa u detí, dospelých a starší ľudí:

  • pri izotonickej extracelulárnej dehydratácii (strata vody z tela),
  • pri deplécií sodíka (strata sodíka z tela),
  • na aplikáciu alebo zriedenie iných liekov podávaných infúziou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Rýchlosť a objem infúzie závisia od veku, hmotnosti, klinického stavu (napr. popáleniny, chirurgické zákroky, poranenia hlavy, infekcie)

Odporúčaná dávka na liečbu izotonickej extracelulárnej dehydratácie a pri deplécií sodíka

Dospelých: 500 ml až 3 litre/24 hod
Dojčatá a deti: 20 až 100 ml/kg telesnej hmotnosti/24 hod, v závislosti od veku a celkovej telesnej hmoty.

Použitie roztoku ako vehikula alebo rozpúšťadla na intravenózne podávanie liekov
Odporúčaná dávka je od 50 do 250 ml na dávku podávaného lieku.

Použitie roztoku ako rozpúšťadla na prípravu iných injekčne podávaných liekov
Dávka a rýchlosť infúzie závisí od povahy a dávkovacej schémy predpísaného lieku.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva formou intravenóznej infúzie (do žily na ruke), cez sterilný a apyrogénny transfúzny set, použitím aseptickej techniky. Zariadenie má byť naplnené roztokom, aby sa predišlo vniknutiu vzduchu do systému.

Pred podaním má byť roztok vizuálne skontrolovaný. Používa sa v prípade, že je roztok číry, bez viditeľných častíc a ak je obal nepoškodený.

Vak sa vyberie z ochranného obalu tesne pred použitím. Podáva sa okamžite po napojení na infúzny set.

Len na jednorázové použitie. Čiastočne použité vaky už viac nepripájať.

Lekár rozhodne, čo sa môže konzumovať počas liečby.

Pre viac informácií o použití tohto lieku - viď. SPC časť 4.2. a 6.6.
Podrobné informácie o spôsobe zaobchádzania a prípravy sú uvedené na konci PIL "Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov".

Upozornenie

Pred podaním lieku je potrebné zvážiť možné riziká a prínosy.
Lekár by mal starostlivo zvážiť možné riziká a prínosy pre každého konkrétneho pacienta.
U tehotných žien počas pôrodu je potrebná opatrnosť, ak sa podáva v kombinácii s oxytocínom. Opatrnosť sa odporúča u pacientok s preeklampsiou.
Keď je pridaný iný liek, musia byť jeho vlastnosti a použitie počas tehotenstva a dojčenia posúdené samostatne.
Pred a počas infúzie bude lekár sledovať: objem tekutiny v tele, kyslosť krvi a moču, hladinu elektrolytov v tele (najmä sodíka u pacientov s vysokou hladinou vazopresínu alebo užívajúcich iné lieky, ktoré zvyšujú účinok vazopresínu).
Monitorovanie sérového sodíka je zvlášť dôležité pri hypotonických roztokoch.
Pred vedením vozidiel alebo obsluhou strojov je potrebné poradiť sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou.
Rozriedený produkt sa má použiť okamžite, pokiaľ zriedenie neprebehlo za kontrolovaných a validovaných (overených) aseptických podmienok.
Nepodávať, ak roztok nie je číry, obsahuje viditeľné častice a obal je porušený.
Informácie o inkompatibilitách a príprave lieku s aditívami pozri SPC časti 6.2 a 6.6 .
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia výskytu vedľajších účinkov je neznáma
Boli hlásené nasledujúce príznaky hypersenzitívnych (alergických) reakcií:
- tras,
- zníženie krvného tlaku,
- žihľavka (urtikária),
- kožná ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36