Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus bulgaricus (živé bakteriálne kultúry)