Produkty v ADC Klasifikácii VDC90 - Ostatné prípravky s látkami získanými z rastlín nezatriedené inde