Stiahnutie z trhu: Urapidil Stragen 30 mg cps pld (fľ.PP) 1x50 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Urapidil Stragen 30 mg
Názov produktu
Urapidil Stragen 30 mg cps pld (fľ.PP) 1x50 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0441/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6659B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Urapidil Stragen 30 mg cps pld 50x30 mg (fľ.PP)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: podozrenie na nedostatok v kvalite lieku, nesúlad so špecifikáciou v parametri disolúcia liečiva.

Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Sťahované šarže: F1448-01 a F1465-01

Pacientom, ktorí predmetné šarže užívajú, nehrozí akútne riziko, prerušenie liečby sa neodporúča. 


Dňa 2. 11. 2021 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 2. 11. 2021.

OZNÁMENIE
Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Urapidil Stragen 30 mg, cps pld 50x30 mg (fľ.PP)

kód ŠÚKL 6659B
čísla šarží: F1448-01 a F1465-01

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Stragen Pharma s.a., Chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Švajčiarsko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku Urapidil Stragen 30 mg, cps pld 50x30 mg (fľ.PP) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/658/2021 z dôvodu podozrenia na nedostatok v kvalite lieku, nesúlad so špecifikáciou v parametri disolúcia liečiva.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. riaditeľka
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)