Urapidil Stragen 30 mg cps pld (fľ.PP) 1x50 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Urapidil Stragen 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0441/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6659B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Urapidil Stragen 30 mg cps pld 50x30 mg (fľ.PP)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu