Stiahnutie z trhu: Thiopental VUAB 1,0 g plv ino (liek.skl.) 1x1 lag


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Thiopental VUAB 1,0 g
Názov produktu
Thiopental VUAB 1,0 g plv ino (liek.skl.) 1x1 lag
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
05/0881/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02438
Názov produktu podľa ŠÚKL
Thiopental VUAB 1,0 g plv ino 1x1,0 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Nedostatok v kvalite

Stiahnuté šarže: všetky

Dátum oznamu: 26. 9. 2018
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Thiopental VUAB 1,0 g, plv ino 1x1,0 g (liek.skl.)

kód ŠÚKL: 02438

číslo šarže: všetky

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: VUAB Pharma a.s., Vltavská 53, 252 63 Roztoky, Česká republika
zastúpený jeho splnomocneným zástupcom, Partnerin s.r.o., Mgr. Denisa Miškovičová, Gazdovská 772/21, 945 01 Komárno

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť všetky šarže lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení, Rozhodnutím č. R/15/2018. Dôvodom stiahnutia všetkých šarží lieku je zistený nedostatok v kvalite.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠUKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.