Thiopental VUAB 1,0 g plv ino (liek.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Thiopental VUAB 1,0 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
05/0881/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02438
Názov produktu podľa ŠÚKL
Thiopental VUAB 1,0 g plv ino 1x1,0 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu