Prerušenie dodávok: KIOVIG 100 mg/ml sol inf 10 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KIOVIG 100 mg/ml
Názov produktu
KIOVIG 100 mg/ml sol inf 10 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/05/329/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97248
Názov produktu podľa ŠÚKL
KIOVIG 100 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 1x100 ml/10 g (liek.inj.skl.)

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 12.1.2022.
Účinnosť DO 18.1.2022 (nahlásené 18.1.2022).


Dňa 12. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 12. 1. 2022.
Dňa 18. 1. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 18. 1. 2022.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)