Prerušenie dodávok: Gadovist 1,0 mmol/ ml sol iru (striek.inj.napl.skl.) 5x7,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gadovist 1,0 mmol/ ml
Názov produktu
Gadovist 1,0 mmol/ ml sol iru (striek.inj.napl.skl.) 5x7,5 ml
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
48/0090/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
03134
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gadovist 1,0 mmol/ ml sol iru 5x7,5 ml (striek.inj.napl.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Prerušenie dodávok


Účinnosť OD 20.5.2019.
Účinnosť DO 3.6.2019 (nahlásené 3.6.2019).


Dňa 16. 5. 2019 oznámil držiteľ na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 20. 5. 2019.
Dňa 3. 6. 2019 oznámil držiteľ na ŠÚKL obnovenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 3. 6. 2019.

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)