VARIVAX plv iul 1x3 ml inj.l.s pr.(min.1350 PFU/ 0,5 ml) + 1x1 ml nap.i.s.+2 ihly

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VARIVAX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0452/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95505
Názov produktu podľa ŠÚKL
VARIVAX plv iul 1x3 ml inj.l.s pr.(min.1350 PFU/ 0,5 ml)+1x1 ml nap.i.s.+2 ihly
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu