UNILAT 50 mikrogramov/ml int opo 125 ug (fľ. PE s kvapkadlom) 3x2,5 ml (7,5 ml)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

UNILAT 50 mikrogramov/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0542/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80249
Názov produktu podľa ŠÚKL
UNILAT 50 mikrogramov/ml očné roztokové kvapky int opo 3x2,5 ml/125 ug (fľ. PE s kvapkadlom)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu