Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

MACMIROR COMPLEX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0662/92-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41145
Názov produktu podľa ŠÚKL
MACMIROR COMPLEX crm vag 1x30 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu