Fungicidin Léčiva
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0144/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01069
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fungicidin Léčiva ung 1x10 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu